Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB: jau gadu visiem publiski pieejama informācija par amatpersonu pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā

18. Jūlijs, 2013.

Ir apritējis gads kopš spēkā stājās nozīmīgi grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas paredz publiskot visu amatpersonu vārdus, kuras nav ievērojušas normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un aizliegumus korupcijas novēršanas jomā.

Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” nosaka, ka informācijai par valsts amatpersonu izdarītajiem minētā likuma pārkāpumiem ir jābūt publiski pieejamai sabiedrībai. Laika posmā no 2012.gada 18.jūlija līdz šā gada 18.jūlijam Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) mājaslapā publicēta informācija par 172 amatpersonām, kuru darbībā tika konstatēti pārkāpumi. Kopumā KNAB savas darbības laikā saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā ir pieņēmis vairāk kā 1400 lēmumus administratīvā pārkāpuma lietās – gan saucot šīs amatpersonas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības un piemērojot naudas sodus, gan atbrīvojot tās no administratīvās atbildības izsakot aizrādījumu un izskaidrojot pārkāpuma būtību.

„KNAB jau gadu informē sabiedrību par visiem valsts amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem, tādējādi ļaujot ikvienam iedzīvotājam ar tiem iepazīties novērtējot to, cik tiesiski un ētiski, pildot savus amata pienākumus, rīkojusies valsts amatpersona. Šādai publiski pieejamajai informācijai ir liela nozīme kā korupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumam, jo tā nodrošina valsts amatpersonu audzināšanu likumu ievērošanas garā, lai tās atbildīgi pildītu savus pienākumus sabiedrības labā, kā arī atturētu no šādu pārkāpumu izdarīšanas turpmāk,” skaidro KNAB priekšnieka vietniece korupcijas novēršanas jautājumos Ilze Jurča.

Gada laikā KNAB mājaslapā publiskota informācija par 68 valsts amatpersonām, kuras ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām kopumā piemērots naudas sods 4820 latu apmērā. Savukārt 104 amatpersonām par izdarīto pārkāpumu izteikts mutvārdu aizrādījums, atzīstot to par maznozīmīgu. 12 gadījumos stājies spēkā KNAB iepriekšējos gados pieņemtais lēmums, kuru amatpersona pārsūdzējusi un tiesa atstājusi KNAB pieņemto lēmumu negrozītu. Viens no biežāk pieļautajiem valsts amatpersonu likumpārkāpumiem interešu konflikta novēršanas jomā ir speciālo valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu un aizliegumu neievērošana.

No 172 publiskotajiem gadījumiem 99 amatpersonas strādā valsts pārvaldes un 73 – pašvaldības iestādēs. Pašvaldības deputātu darbībā pārkāpumi konstatēti 26 gadījumos no 73, savukārt 5 gadījumos tie konstatēti novada domes priekšsēdētāju darbībā. Analizējot pārkāpumu skaitu Latvijas reģionos, konstatēts, ka  40% gadījumu pārkāpumus korupcijas novēršanas jomā veikušas pašvaldības iestādēs strādājošas valsts amatpersonas no Vidzemes, 32% no Kurzemes, 15% no Rīgas, 8% no Zemgales un 5% gadījumu no Latgales.

Gadījumos, ja valsts amatpersona neievēro amatu savienošanas ierobežojumus un aizliegumus, veic amata pienākumus interešu konflikta situācijā, neziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, pieņem neatļautas dāvanas vai ziedojumus vai pārkāpj citus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos ierobežojumus un aizliegumus, tā tiek saukta pie administratīvās atbildības un sodīta. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikts, ka par pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā uzliek naudas sodu no 50 līdz 250 latiem.

Sākot ar 2012.gada 18.jūliju KNAB savā mājaslapā publicē informāciju par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā, norādot amatpersonas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, pārkāpuma būtību un izdarīšanas laiku, kā arī pieņemto lēmumu un tā izpildi. Minētā informācija tiek publicēta pēc tam, kad stājies spēkā un likumā noteiktajā termiņā nav apstrīdēts vai pārsūdzēts KNAB lēmums, vai stājies spēkā attiecīgs tiesas nolēmums. Šī informācija KNAB mājaslapā internetā ir pieejama ne ilgāk kā gadu no dienas, kad attiecīgais lēmums izpildīts.