Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavojis 2006.gada darbības publisko pārskatu

29. Jūnijs, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sagatavojis un plašākas sabiedrības vērtējumam nodevis publisko pārskatu par darbību 2006.gadā.

KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs pārskata ievadā atzīmē: 2006.gads ir bijis biroja profesionalitātes un darbības efektivitātes apliecinājuma laiks. A.Loskutovs atzīst, ka mazinās korupcijas slēptais raksturs, negodīgajām amatpersonām zūd nesodāmības sajūta un sabiedrībā pieaug neiecietība pret amatpersonu prettiesiskajām darbībām.

Analizējot biroja darbu, KNAB priekšnieks uzsver, ka brutālākais kukuļņemšanas veids - kukuļa izspiešana pēdējā laikā mazinājusies. Būtiski mainījušies arī iedzīvotāju priekšstati par korupciju. Cilvēki arvien vairāk vēlas informēt par novērotajām koruptīvajām darbībām.

2006.gadā KNAB par ārējiem tiesību aktu projektiem sniedzis 123 atzinumus un sagatavojis 19 normatīvo aktu projektus dažādās ar korupcijas novēršanu saistītajās jomās.

KNAB lietvedībā saņemti un reģistrēti 11988 dokumenti, no tiem 244 juridisku personu iesniegumi, 824 fizisku personu iesniegumi un 169 anonīmi iesniegumi par iespējamām koruptīvām darbībām valsts amatpersonu darbībā vai ar lūgumu sniegt normatīvo aktu skaidrojumu.

Palielinoties iedzīvotāju izpratnei par koruptīvu tiesībpārkāpumu būtību, kā arī informētībai par KNAB kompetencē esošajiem jautājumiem, ar katru gadu nedaudz samazinās saņemto iesniegumu skaits, savukārt saturiski tie kļuvuši pamatotāki un sniedz detalizētāku informāciju par koruptīviem pārkāpumiem.

Saņemtajos iesniegumos joprojām visvairāk minētas norādes uz iespējamiem koruptīviem pārkāpumiem un pretlikumīgām amatpersonu darbībām valsts iestādēs - 495 iesniegumi (2005.gadā - 430). 388 iesniegumi saņemti par iespējamiem pārkāpumiem pašvaldību iestādēs un 46% no šiem iesniegumiem bijušas norādes uz aizdomām par pretlikumīgām darbībām ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem (piemēram, būvatļauju izsniegšana, dzīvokļu privatizācija, zemes iznomāšana u.c.). Tāpēc šajā kontekstā KNAB jo vairāk cer uz valdības un parlamenta atbalstu KNAB sagatavotā Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likumprojekta pieņemšanu un ieviešanu.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pie administratīvās atbildības saukto amatpersonu skaits ir saglabājies iepriekšējā līmenī. Par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu pie administratīvās atbildības sauktas 105 valsts amatpersonas un ar naudas sodu sodītas 90 valsts amatpersonas kopumā ar Ls 5870.

No visiem konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem 66% gadījumos tas saistīts ar valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu. Otrs izplatītākais administratīvais pārkāpums ir valsts amatpersonas neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā.

Pārbaužu ietvaros atklāti fakti, kas liecina, ka vairākas valsts amatpersonas, pārkāpjot likumu, ir pieņēmušas darbā savus radiniekus vai pieņēmušas tādus lēmumus, kuru rezultātā viņu radinieki ir bijuši personiski vai mantiski ieinteresēti, īstenojušas uzraudzības vai kontroles funkcijas sev piederošos uzņēmumos, lēmušas vai piedalījušās lēmumu pieņemšanā par atalgojuma noteikšanu vai papildus ieņēmumiem pašiem sev. Šīs personas nav pildījušas arī likumā noteikto pienākumu - informēt augstāko valsts amatpersonu vai koleģiālo institūciju par valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu interešu konflikta situācijā, lūdzot deleģēt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz saviem radiniekiem vai sevi citām personām.

Pārskata periodā KNAB uzsācis 51 kriminālprocesu. Kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūras iestādēm nosūtīts 41 kriminālprocesa materiāls kopumā pret 65 personām (2005.gadā nosūtīti 27 kriminālprocesa materiāli pret 50 personām).

Politisko partiju finanšu kontroles jomā 2006.gada otrais pusgads KNAB bija izaicinājumu laiks, jo pirmo reizi notika Saeimas vēlēšanas, ievērojot priekšvēlēšanu aģitācijas tēriņu griestus, un KNAB pirmo reizi savas pastāvēšanas laikā varēja veikt pilnu šī procesa monitoringu visa likumā noteiktā priekšvēlēšanu perioda garumā.

Kopš KNAB darbības uzsākšanas 2003.gadā, ievērojami uzlabojusies politisko organizāciju finanšu kontrole un arī politiskās partijas vairāk rūpējas par savas darbības likumīgumu. Lai arī salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem pārkāpumu ir mazāk, tomēr vēl joprojām tie tiek atklāti. Tā 2006.gadā kopumā tika pieņemti 46 lēmumi administratīvi sodīt politiskās partijas, uzliekot naudas sodu Ls 36 570 apmērā. 2006.gadā politiskās partijas kopumā Valsts kasē atmaksājušas pretlikumīgi saņemto finansējumu Ls 16 958,92 apmērā, no kura daļa tika saņemta vēl iepriekšējos gados.

KNAB publiskais pārskats par 2006. un iepriekšējiem gadiem >>>