Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB vēlas panākt lielāku atklātību par valsts amatpersonām piemērotajiem sodiem interešu konflikta novēršanas jomā

11. Augusts, 2009.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vēlas nodrošināt informācijas publiskošanu par amatpersonām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem interešu konflikta novēršanas jomā, iekļaujot Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmā 2009.–2013. gadam (apstiprināta Ministru kabineta komitejā 29.06.2009.) uzdevumu, kas paredz izstrādāt koncepciju par iespējamiem problēmas risinājumiem.

KNAB uzskata, ka šobrīd spēkā esošās tiesību normas rada nevienlīdzīgu situāciju – tiek demonstrēta atklātība, publiskojot informāciju par budžeta līdzekļu izlietošanu, kā arī publicējot valsts amatpersonu deklarācijas, bet likums liedz atklāt informāciju par konkrētu valsts amatpersonu pieļautajiem likuma pārkāpumiem, gan rīkojoties ar valsts budžeta līdzekļiem, gan nonākot interešu konflikta situācijās.

KNAB ir centies rast risinājumu, lai sabiedrībai būtu iespēja uzzināt informāciju par amatpersonām, kuras ir sauktas pie administratīvās atbildības par interešu konflikta novēršanas normu pārkāpumiem. Kopš 2007.gada KNAB mājas lapā tiek publicēta informācija par KNAB pieņemtajiem lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās, aprakstot amatpersonu pieļauto pārkāpumu būtību un piemēroto sodu, tomēr, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto, netiek publiskota informācija, kas ļauj identificēt konkrētu amatpersonu.

Kā pierāda līdzšinējā KNAB prakse, tad plašsaziņas līdzekļi par piemērotajiem sodiem uzzina gadījumos, kad amatpersona pārsūdz KNAB lēmumu tiesā vai arī tad, kad informāciju publisko citas administratīvajā procesā iesaistītās personas. Šādā gadījumā rodas nevienlīdzīga situācija, kad publiskota tiek informācija tikai par atsevišķām, mediju interesi izraisījušām amatpersonām, nevis par visām valsts amatpersonām, kuras KNAB saucis pie administratīvās atbildības. Kā arī pastāv risks, ka informācija, kas iegūta ne no KNAB, tiek publicēta neprecīzi, tādējādi apdraudot sabiedrības intereses saņemt patiesu informāciju un nodarot kaitējumu arī personai, par kuru tā tiek publiskota.

Lai nodrošinātu likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» mērķi – nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai, KNAB uzskata, ka ir nepieciešams publiskot informāciju par to, kādi pārkāpumi atklāti un novērsti amatpersonu darbībā. Informācijas publiska pieejamība par konstatētajiem pārkāpumiem ļautu sabiedrībai novērtēt konkrēto amatpersonu rīcību un veicinātu sabiedrības uzticību institūcijām.

Kaut arī programmā uzdevuma (ar kārtas nr. 24) izpildei dots laiks līdz 2010. gada beigām, KNAB plāno rast risinājumu un piedāvāt to izskatīšanai valdībā jau līdz šā gada beigām.

Informācijai: 2008.gadā KNAB pie administratīvās atbildības sauca 137 valsts amatpersonas, kopumā piemērojot naudas sodu 10 105 latu apmērā, savukārt 2009.gada pirmajā pusgadā uzsākta lietvedība 90 administratīvā pārkāpuma lietās, bet administratīvo sodu saņēmušas 34 valsts amatpersonas.