Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informēja par pagājušajā gadā paveikto

10. Februāris, 2015.

Šodien, 10. februārī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) preses brīfingā informēja par Ministru kabinetam un Saeimai iesniegto Informatīvo ziņojumu, kurā atspoguļoti KNAB 2014. gada darbības rezultāti.

KNAB ziņojumā ietverta informācija par funkciju izpildi korupcijas novēršanā, apkarošanā un politisko partiju un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontroli.

2014.gadā tika saņemti 1164 iesniegumi no fiziskām un juridiskām  personām, līdzās tam Ziņojumu centrā pieņemti un uzklausīti 106 apmeklētāji un saņemts 1941 zvans uz uzticības tālruni, kas ir par 5% vairāk nekā 2013.gadā.

Partiju finanšu kontroles jomā pagājušais gads bija KNAB izaicinājumu gads, jo sakarā ar 2014.gada pavasarī notikušajām Eiropas Parlamenta un rudenī Saeimas vēlēšanām palielinājās politiskajām partijām un to apvienībām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms. Lielāko ziedojumu daļu partijas un to apvienības ir saņēmušas tieši pirms vēlēšanu norises – 2014.gada septembrī vairāk nekā 1,3 miljonus eiro un oktobrī vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Gada laikā saņemti un publicēti 593 ziņojumi un pārbaudīti 670 ziņojumi par politisko partiju un to apvienību saņemtajiem dāvinājumiem. Politiskajiem spēkiem veikto ziedojumu un dāvinājumu (gan naudas, gan arī mantas vai pakalpojuma veidā)  apmēra summa bijusi lielākā kopš 2003.gada.

Korupcijas apkarošanas jomā KNAB 2014.gadā pabeidza izmeklēšanu 39 kriminālprocesos, no kuriem prokuratūras iestādēm kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 27 kriminālprocesi (par 11 vairāk nekā 2013.gadā) pret 72 aizdomās turētām personām (par 53% vairāk nekā 2013.gadā).

Kopā 2014.gadā pieņemti 200 lēmumi administratīvā pārkāpuma lietā (par 83 lēmumiem vairāk nekā 2013.gadā), no tiem 100 amatpersonas sodītas ar naudas sodu par kopējo summu EUR 10115, savukārt, 85 gadījumos izteikts mutvārdu aizrādījums, bet 15 gadījumos pieņemti lēmumi lietvedību izbeigt. No 2014.gadā pieņemtajiem Biroja lēmumiem tiesā ir atcelti divi, bet pieci atrodas pārsūdzības procesā.

Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 31.pantā noteikto KNAB savā mājaslapā publicē informāciju par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem pārkāpumiem korupcijas novēršanas jomā. Pagājušajā gadā 223 paziņojumi par administratīvi sodītajām valsts amatpersonām.

Lai savlaicīgi novērstu korupciju veicinošu normu iekļaušanu normatīvo aktu projektos, tādējādi mazinot ar korupciju saistītu likumpārkāpumu izdarīšanas iespējas, KNAB 2014.gadā ir sagatavojis 124 atzinumus, kas ir par četriem vairāk nekā 2013.gadā, par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem citu institūciju izstrādātājiem tiesību aktu projektiem nolūkā izskaust tajos korupciju un interešu konfliktu veicinošas normas, izsakot 119 iebildumus un 79 priekšlikumus. KNAB ir sagatavojis kopumā 150 atzinumus par tiesību aktu un plānošanas dokumentu projektiem.

Pildot likumā noteiktās funkcijas – analizēt valsts iestāžu praksi korupcijas novēršanā un atklātos korupcijas gadījumus, sniegt institūcijām priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai, KNAB 2014. gadā ir turpinājis darbu pie pārskata sagatavošanas saistībā ar korupcijas riskiem tiesu sistēmā un priekšlikumu izstrādāšanas pretkorupcijas pasākumiem tiesās.

Būtisku darbu KNAB ir ieguldījis sabiedrības izglītošanā, 2014. gadā organizējot 115 izglītošanas pasākumus, kuros piedalījās 3806 personas, kas ir par 668 personām vairāk nekā 2013.gadā. Šo pasākumu dalībnieki − valsts amatpersonas un valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, jaunieši, pedagogi, politisko partiju pārstāvji, zvērināti revidenti un auditori, kas guvuši zināšanas par pretkorupcijas, interešu konflikta novēršanas, publiskās pārvaldes ētikas jautājumiem un politiskās aģitācijas ierobežojumiem.

Pērnā gadā KNAB amatpersonas gan rakstveidā, gan pa tālruni ir sniegušas vairāk nekā 600 skaidrojumus un konsultācijas par amata savienošanas ierobežojumiem amatpersonām, interešu konflikta situācijām, ētiku valsts amatpersonām, korupcijas riskiem, pretkorupcijas pasākumiem, kā arī par politisko partiju finansēšanu un priekšvēlēšanu aģitāciju.

Iepriekšējā gadā KNAB aktīvi iesaistījās starptautiskās sadarbības aktivitātēs. Veica Eiropas Padomes līguma „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) nodibināšanu” saistību izpildes koordināciju Latvijā un regulāri piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) darbā.

Informatīvais ziņojums pieejams šeit.

Prezentācija par KNAB darbības rezultātiem 2014. gadā

presene_10.02.jpg - 105.35 KB