Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Jauniešu sniegtie ieteikumi tiek nosūtīti augstākajām valsts amatpersonām ētikas kodeksu izstrādei

10. Decembris, 2008.

„Mēs nesaprotam, kāpēc augstākajām valsts amatpersonām ir jāatgādina par tik elementāriem, pat pašsaprotamiem ētikas noteikumiem!” „Kā tas var būt, ka nekur nav noteikts, ka  amatpersona ir jāatbrīvo no amata, tiklīdz kā par viņu ir apstiprinājusies informācija par negodīgu rīcību!”

Tā un vēl kritiskāk par augstu valsts amatpersonu rīcību izsakās labāko radošo darbu autori, kas piedalījās KNAB rīkotajā Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītajā konkursā. Tie ir 11. un 12. klašu skolēni no Siguldas, Talsiem un Dagdas, kas viegli ir atraduši daudz piemēru Latvijas valsts pārvaldē, kuri grāvuši viņu uzticību cilvēkiem, kas ieņem atbildīgus amatus./pretkorupcijas_diena.jpg - 63.46 KB

Konkursa uzdevums bija ne tikai kritizēt, bet pats galvenais – formulēt skaidrus pamatnoteikumus, kas būtu obligāti jāievēro visiem valsts pārvaldē strādājošajiem.

Balstoties uz skolēnu priekšlikumiem, tika sagatavots aicinājums Valsts prezidentam, Ministru prezidentam un ministru kabineta locekļiem, tas ir, tām augstākajām valsts amatpersonām, kam vēl arvien nav izstrādāts un pieņemts uzvedības vai ētikas kodekss. Cerot, ka skolēnu izteiktie priekšlikumi dos papildu stimulu šīm amatpersonām beidzot formulēt ētiskos priekšnoteikumus darbam visatbildīgākajos valsts amatos, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs viņiem ir nosūtījis vēstules ar jauniešu priekšlikumiem.

Jauniešu aicinājumā Latvijas valsts amatpersonas tiek aicinātas ievērot un cienīt visus likumus un noteikumus, gan pildot amata pienākumus, gan savā personīgajā dzīvē, nevis meklēt veidus un iespējas kā tos apiet; norobežoties no vēlmēm gūt personisku labumu sev, radiniekiem, draugiem, partijas biedriem vai citām tuvām personām; amatpersonas, kas ir pārkāpušas likumu vai atkārtoti pieļauj rupjus ētikas noteikumu pārkāpumus, atstādināt vai atbrīvot no amata, jo valsts amatpersonām ar aptraipītu reputāciju nav vietas valsts pārvaldē.

Īpaši rūgtas atziņas jaunieši pauda saistībā ar ekonomisko situāciju valstī. Kā norāda viens no autoriem: „Protams, katrs vēlas palīdzēt saviem draugiem, radiem un paziņām, bet, ja šādā veidā tiks kārtoti visi darījumi, tad iestāsies absolūta korupcija un firmas bankrotēs nevis tādēļ, ka to pakalpojumiem ir sliktāka kvalitāte, bet gan tādēļ, ka to pasūtījumus iegūs cita firma, kurai ir „blats” attiecīgajā jomā.

Tas varbūt rada finansiāli labāku stāvokli kādai konkrētai firmai, bet valsts ekonomika tiek grauta, tiek pārkāptas cilvēciskās vērtības. Šādu notikumu dēļ, gandrīz nav iespējams izveidot jaunu, konkurētspējīgu firmu, jo ir ļoti grūti iegūt pasūtījumus. Domāju, ka šī problēma Latvijā ir ļoti aktuāla. Valsts slīgst ekonomiskajā krīzē, bet tomēr ielas ir pilnas ar dārgiem auto. Manuprāt, tās viennozīmīgi ir korupcijas sekas.”

Tādēļ tieši ekonomiskās krīzes apstākļos īpaši nozīmīga ir jauniešu prasība amatpersonām, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un resursi tiktu izmantoti lietderīgi, taupīgi un ievērojot visas sabiedrības intereses, nevis pašu amatpersonu labklājības celšanai. Pat par vissīkākajiem šī principa pārkāpumiem amatpersonas būtu saucamas pie atbildības vai atbrīvojamas no amata.

Jauniešu aicinājums Latvijas valsts amatpersonām Starptautiskajā pretkorupcijas dienā – 2008. gada 9. decembrī

  • Mēs gribam dzīvot valstī, kur amatpersonas ievēro un ciena visus likumus un noteikumus, gan pildot amata pienākumus, gan savā personīgajā dzīvē, nevis meklē veidus un iespējas kā tos apiet.
  • Mēs pieprasām, lai amatpersonas vienmēr rīkotos godīgi, visas sabiedrības interesēs, norobežojoties no vēlmēm gūt personisku labumu sev, ģimenes locekļiem, draugiem, partijas biedriem vai citām tuvām personām.
  • Mēs vēlamies, lai amatpersonas, kas ir pārkāpušas likumu vai atkārtoti pieļauj rupjus ētikas noteikumu pārkāpumus, tiktu atstādinātas vai atbrīvotas no amata pienākumu pildīšanas, jo valsts amatpersonām ar aptraipītu reputāciju nav vietas valsts pārvaldē.
  • Mēs pieprasām, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi un resursi tiktu izmantoti lietderīgi, taupīgi un, ievērojot visas sabiedrības intereses, nevis pašu amatpersonu labklājības celšanai.
  • Mēs uzskatām, ka korupcijas samazināšanos mūsu valstī varēs panākt, ja ikviena amatpersona apzināsies savas rīcības atstāto ietekmi uz sabiedrības uzticību, spēs saglabāt neatkarību lēmumu pieņemšanā un nebūs vienaldzīga pret korupcijas nodarīto ļaunumu.

Atziņas no skolēnu radošajiem darbiem
Pārskats par radošo darbu konkursa labākajiem darbiem