Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

ANO izvērtēšanas grupas sesija Austrijā

16. Oktobris, 2014.

No 13. līdz 15.oktobrim Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis piedalījās Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas izvērtēšanas grupas (IRG) sesijā Austrijā, Vīnē.

ANO Pretkorupcijas konvencijas mērķis ir veicināt un atbalstīt pasākumus, kas veikti efektīvākai un rezultatīvākai korupcijas novēršanai un apkarošanai, kā arī cīņai pret korupciju, tās novēršanā un līdzekļu atgūšanā, ar mērķi  veicināt, nodrošināt un atbalstīt starptautisko sadarbību un tehnisko palīdzību. Līdztekus tam veicināt godprātīgu, atbildīgu un atklātu sabiedrisko jautājumu un sabiedriskā īpašuma vadību.

Šobrīd noris ANO Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas izvērtēšanas pirmais cikls, kura ietvaros tiek vērtēta dalībvalstu atbilstība konvencijas III un IV nodaļas nosacījumiem – tiesiskā regulējuma praktisko piemērošanu attiecībā uz starptautisko sadarbību, kriminālās atbildības noteikšanu un tiesībaizsardzību. Plānots, ka nākamais novērtēšanas cikls sāksies 2015.gadā, un tā ietvaros notiks dalībvalstu vērtēšana par konvencijas II un V sadaļu, kur eksperti vērtēs preventīvo pasākumu īstenošanu un līdzekļu atgūšanu.

ANO Pretkorupcijas konvencija tika iesniegta parakstīšanai 2003.gada 9.decembrī, bet spēkā stājās 2005.gada 14.decembrī. Latvija konvencijai pievienojās 2005.gada 1.decembrī.