Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB: par Ētikas komisijas vēstuli Ministru prezidentam

7. Augusts, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks informē saistībā ar pagājušā nedēļā publiski izskanējušo informāciju par Ētikas komisijas vēstuli Ministru prezidentam par Biroja priekšnieka J.Streļčenoka un Biroja priekšnieka vietnieces Ilzes Jurčas prettiesisko rīcību, veicot Biroja priekšniekam atvaļinājuma pabalsta izmaksu.

KNAB priekšnieks 17.06.2013. vērsās pie Ministru prezidenta ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu no 01.07.2013. līdz 28.07.2013., 2 papildatvaļinājuma dienas – 29.07.2013. un 30.07.2013., kā arī pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punktu un saskaņā ar KNAB 04.01.2013. rīkojumā Nr.1-1/2 noteikto piešķirt atvaļinājuma pabalstu.

Ministru prezidents 17.07.2013. saskaņoja KNAB priekšnieka iesniegumu un 20.06.2013. izdeva rīkojumu par atvaļinājuma un papildatvaļinājuma piešķiršanu KNAB priekšniekam.

Ar Ministru prezidenta rīkojumu 25.06.2013. tika iepazīstinātas abas KNAB priekšnieka vietnieces, jo saskaņā ar minēto rīkojumu KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja amatā  laikā no 08.07.2013. līdz 21.07.2013. tika iecelta KNAB priekšnieka vietniece Ilze Jurča, bet laikā no 01.07.2013. līdz 07.07.2013. un no 22.07.2013. līdz 30.07.2013. tika iecelta KNAB priekšnieka vietniece Juta Strīķe.

KNAB Ētikas komisija 29.07.2013. trīs locekļu sastāvā (viens no tiem uz vienu dienu (29.07.2013.) bija atsaukts no atvaļinājuma) izskatīja anonīmo iesniegumu par KNAB priekšnieka J.Streļčenoka un KNAB priekšnieka vietnieces I.Jurčas rīcības atbilstību Ētikas kodeksa un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” normām un konstatēja, ka, iespējams,  KNAB priekšnieks un KNAB priekšnieka vietniece I.Jurča kā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja nav rīkojušies saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”, kas norāda uz iespējamu administratīvā pārkāpuma izdarīšanu,  un vienbalsīgi pieņēma lēmumu nosūtīt informāciju izvērtēšanai Ministru prezidentam un par konstatēto informēt KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāju Jutu Strīķi.

KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Juta Strīķe 29.07.2013., pamatojoties uz Ētikas komisijas saņemto informāciju, pieņēma lēmumu uzsākt disciplinārlietu pret KNAB amatpersonu.

Ievērojot to, ka KNAB Lietvedībā līdz šim nav atrodama Ētikas komisijas vēstule Ministru prezidentam, kurā minēti iespējamie pārkāpuma fakti, un ētikas komisija nav informējusi ne KNAB priekšnieku, ne KNAB priekšnieka vietnieci I.Jurču par konstatētiem iespējamajiem pārkāpumiem, taču publiski ir izskanējusi informācija par KNAB amatpersonu iespējamo prettiesisko rīcību, KNAB priekšnieks 31.07.2013. sazinājās ar Ministru prezidentu un vēlreiz precizēja jautājumus saistībā ar viņa sociālo garantiju piešķiršanas kārtību.

Ministru prezidents 05.08.2013. atbildes vēstulē apstiprināja KNAB priekšnieka iepriekš pausto informāciju, ka KNAB priekšnieka rīcība un citu KNAB atbildīgo amatpersonu rīcība, veicot atvaļinājuma pabalsta izmaksu KNAB priekšniekam, ir bijusi tiesiska un pamatota.

Savukārt, jautājumā par KNAB priekšnieka iepazīstināšanu ar Ētikas komisijas vēstuli, tajā norādītajiem faktiem un argumentiem, Ministru prezidents norādīja, ka jau 02.08.2013. atbildē Ētikas komisijai viņš uzdeva tai iepazīstināt KNAB priekšnieku ar Ētikas komisijas lēmumu un tās rīcībā esošajiem dokumentiem.

KNAB priekšnieks lūdza Ētikas komisiju izpildīt Ministru prezidenta rezolūciju un iepazīstināt viņu līdz 07.08.2013. pulksten 10:00 ar Ētikas komisijas lēmumu un tās rīcībā esošajiem dokumentiem. Līdz šim brīdim Ētikas komisija nav izpildījusi KNAB priekšnieka un Ministru prezidenta lūgumu.

KNAB priekšnieks informē, ka apstākļu noskaidrošanas process par šo faktu un ar to saistītiem apstākļiem turpinās un par tās rezultātiem sabiedrība tiks informēta.