Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Eiropas Padome apspriež korupcijas draudus demokrātijai

21. Novembris, 2006.

No 20. līdz 21.novembrim Strasbūrā notiek Eiropas Padomes rīkotā konference "Korupcija un demokrātija", kuras mērķis identificēt korupcijas radītos draudus demokrātijas nākotnei Eiropā.

Ņemot vērā neskaitāmos izaicinājumus, ar kuriem saskaras Eiropas demokrātiskās valstis, starptautiskās konferences dalībnieki paredzējuši apmainīties ar pieredzi un labāko praksi, kā neļaut korupcijai vājināt demokrātijas pamatus, kā arī konstatēt, vai pašreizējie pretkorupcijas standarti ir pietiekami vai arī no Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju puses ir nepieciešamas papildu aktivitātes.

Starptautiskajā konferencē piedalās parlamentu un tieslietu institūciju pārstāvji, pretkorupcijas iestāžu, par partiju finansēšanas kontroli un interešu konfliktu novēršanu atbildīgo institūciju pārstāvji, interešu grupu, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju asociāciju pārstāvji no 46 Eiropas Padomes dalībvalstīm, kā arī pārstāvji no citām starptautiskajām organizācijām. Latvijas pretkorupcijas iestādi - Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) šajā starptautiskajā konferencē pārstāv KNAB priekšnieka vietnieks korupcijas novēršanas jautājumos Alvis Vilks.

Konferenci atklāja Eiropas Padomes ģenerāldirektors juridiskajos jautājumos Gijs de Vels un uzrunu teica Krievijas parlamenta Pretkorupcijas komisijas vadītājs Mihails Grišankovs. Plenārsēdēs un darba grupās tiek apspriestas četras galvenās tēmas - politisko partiju un vēlēšanu kampaņu finansēšana, amatpersonu interešu konfliktu novēršana, lobēšana un tiesu varas neatkarība.

Uzstājoties darba grupā par partiju finansēšanas kontroli, A.Vilks informēja par tiesisko regulējumu un jaunākajām likumdošanas iniciatīvām šajā jomā Latvijā, KNAB lomu un atklātajiem pārkāpumiem partiju finansēšanā. Savā ziņojumā konferences dalībniekiem KNAB pārstāvis uzsvēra, ka demokrātiskā un atklātā sabiedrībā partiju finansēšanas jautājums ir svarīgs - cilvēkiem ir jāzina, no kādiem avotiem tiek finansētas partijas. Dažos gadījumos ziedotājiem ir nozīmīga ietekme uz attiecīgo partiju līderiem, tādējādi arī uz šo politisko spēku pieņemtajiem lēmumiem, atzina A.Vilks.

Noslēdzot savu uzstāšanos, KNAB pārstāvis atzīmēja:"Partiju finansēšanu kontrolējošajai iestādei - atbilstoši EP rekomendācijai - jābūt neatkarīgai no politiskās ietekmes. Lai to garantētu, šai iestādei jānodrošina īpašs statuss. Savukārt Eiropas Padomes dalībvalstīm ir svarīgi turpināt darbu, izstrādājot vadlīnijas partiju finansēšanas jomā un vienojoties par vispārējām prasībām atklātuma nodrošināšanā un korupcijas novēršanā".

Konferences noslēgumā otrajā dienā paredzēta arī diskusija par tēmu - mediju loma politiskās korupcijas izmeklēšanā, savukārt Eiropas Komisijas viceprezidents Sīms Kallass uzstāsies ar ziņojumu par atklātuma palielināšanu Eiropā.

Sīkāka informācija Eiropas Padomes mājas lapā internetā - http://www.coe.int/economiccrime/.