Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Izbeigta partijas darbība sakarā ar KNAB likumīgās prasības nepildīšanu

17. Decembris, 2012.

Daugavpils tiesa izbeigusi politiskās partijas „Latgales tauta” darbību sakarā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) likumīgās prasības un tiesas lēmuma nepildīšanu, neatmaksājot pretlikumīgi saņemto dāvinājumu 10 910,81 latu apmērā. Saskaņā ar KNAB saņemto informāciju tiesas spriedums stājies spēkā 4.decembrī un līdz ar to uzsākta politiskās partijas likvidācija.

Veicot politiskās partijas „Latgales tauta” 2009.gada pašvaldību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas pārbaudi, KNAB konstatēja, ka, piešķirot publiskotajos priekšvēlēšanu aģitācijas izcenojumos neparedzētu 80% atlaidi, SIA „Latgales reklāma” atsvabinājusi šo politisko partiju no pienākuma veikt pilnu samaksu par politiskās reklāmas izvietošanu priekšvēlēšanu aģitācijas periodā televīzijā un laikrakstā. Pārbaudes rezultātā tika secināts, ka, pieņemot no juridiskas personas dāvinājumu pretlikumīgi piešķirtas atlaides veidā 10 910,81 latu apmērā, politiskā partija pārkāpusi likumā noteiktos finansēšanas ierobežojumus.

2010.gada maijā KNAB pieņēma lēmumu par finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot pārskaitīt valsts budžetā pretlikumīgi saņemto dāvinājumu 10 910,81 latu apmērā. Šis lēmums tika pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā; ar tiesas spriedumu 2011.gada martā partijas pieteikums tika noraidīts un KNAB lēmums tika atzīts par tiesisku un pamatotu.

Lai gan KNAB lēmums stājās likumīgā spēkā un politiskajai partijai "Latgales tauta" bija jāizpilda tai uzliktais pienākums, tā noteiktajā termiņā nepārskaitīja valsts budžetā pretlikumīgi saņemtos finanšu līdzekļus. Arī pēc KNAB brīdinājuma partija nebija izpildījusi KNAB prasību; arī pēc partijas darbības apturēšanas tiesas ceļā partija nebija izpildījusi tiesas lēmumu par pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt politiskās partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā, ja tā neizpilda tiesas lēmumu.

Izvērtējot partiju iesniegtās 2009.gada vēlēšanu deklarācijas, KNAB uzdeva sešām partijām atmaksāt pretlikumīgi saņemtos un izlietotos finanšu līdzekļus kopumā 48 196,21 latu apmērā.

Plašāka informācija par politisko partiju iesniegto deklarāciju pārbaudēm un to rezultātiem ir pieejama KNAB mājas lapā sadaļā "Partiju finanses".