Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB rīko diskusiju par korupcijas novēršanu valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā

20. Augusts, 2004.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 26.augustā rīko diskusiju "Korupcijas novēršana valsts un pašvaldību mantas iznomāšanā", lai apspriestu tiesiskā regulējuma pilnveidošanas iespējas valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanā, tādējādi nodrošinot īpašuma iznomāšanu atbilstoši sabiedrības interesēm un novēršot koruptīvu darbību iespējamību.

Diskusijas mērķis ir izvērtēt valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas praksi, nosakot nomas maksu un nodrošinot vienlīdzību un atklātību pretendentu atlasē, kā arī apspriest konstatētās problēmas un nepieciešamos priekšlikumus to novēršanai.

Nepietiekoša tiesiskā regulējuma rezultātā valsts iestāžu un pašvaldību pieņemtie lēmumi par īpašuma iznomāšanu ne vienmēr atbilst sabiedrības interesēm, bet var tikt pieņemti, ievērojot tikai kāda atsevišķa pretendenta intereses.

Veicot pārbaudes, kā arī analizējot normatīvos aktus un presē publicētās ziņas, KNAB konstatējis gadījumus, kad valstij vai pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums tiek iznomāts ieinteresētajai personai, iespējams, par nepamatoti zemu nomas maksu. Tādējādi ne vienmēr tiek ievērots valstij un pašvaldībām uzliktais pienākums lietderīgi rīkoties ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu, kas paredz īpašuma iznomāšanu citai personai par iespējami augstāku cenu.

Diskusijā piedalīsies valsts kontrolieris Raits Černajs, Rīgas domes priekšsēdētājs Gundars Bojārs, Jūrmalas domes priekšsēdētājs Juris Hlevickis, Valsts nekustamā īpašuma aģentūras ģenerāldirektors Kalvis Bricis, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Jānis Ilsteris, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Arvīds Pīlēģis, kā arī pārstāvji no citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.