Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB atbalsta prasību noteikšanu amatpersonām un ierosina ieviest atklātību personu iecelšanā valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību padomēs

11. Novembris, 2008.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir nosūtījis vēstuli Ministru prezidentam Ivaram Godmanim, izsakot atbalstu Ministru kabinetā (2008.gada 11.novembra sēdē) izskatāmajiem tiesību aktu projektiem saistībā ar atlīdzības lielumu, amatu savienošanas ierobežojumiem un prasību noteikšanu amatpersonām valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās, jo tajos ietvertās tiesību normas netieši mazinās arī ar korupciju saistītos riskus attiecīgajā jomā.

Vienlaikus KNAB vērš Ministru prezidenta uzmanību, ka, atbilstoši biroja kompetencei vērtējot valsts kapitālsabiedrību praksi personāla atlasē un analizējot personāla maiņu vairāku lielāko valsts kapitālsabiedrību valdēs un padomēs, ir jāsecina, ka amatpersonu iecelšanai amatos nav izstrādāti skaidri kritēriji, tā nenotiek pietiekami atklāti, ir konstatējamas sakritības starp politiskās varas maiņu konkrētās nozarēs un personāla maiņu attiecīgajās kapitālsabiedrību padomēs. Turklāt KNAB konstatējis, ka personas, kuras ieņem amatus kapitālsabiedrību vadībā, veic ziedojumus politiskajām partijām, tādējādi iespējams pieņēmums, ka minētie amati tiek izmantoti arī finanšu līdzekļu iegūšanai, kas vēlāk tiek novirzīti politisko partiju finansēšanai.

Lai pilnveidotu kapitālsabiedrību darbības tiesisko regulējumu, KNAB ierosina likumā noteikt prasību, ka tajos gadījumos, kad amatā ir jāieceļ valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomju locekļi, par to oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāievieto informācija, nosakot termiņu, kurā ieinteresētās personas var pieteikties attiecīgajam amatam un kas nedrīkst būt īsāks par desmit kalendārajām dienām.

Jau š.g. 25.janvārī KNAB nosūtīja Ministru kabinetam informāciju saistībā ar valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” rīcību, aicinot izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.704, nosakot arī kārtību, kādā izmaksājamas kompensācijas valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļiem, beidzot viņiem darba tiesiskās attiecības.

Arī 2005.gadā apstiprinātajās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vadlīnijās „Korporatīvās vadības vadlīnijas valsts uzņēmumiem” uzsvērts, ka ir svarīgi attīstīt spēcīgas uzņēmumu padomes, kas ir spējīgas aizstāvēt savas kompānijas intereses un uzraudzīt valdes darbu bez nepienācīgas politiskas iejaukšanās. Atlasot personālsastāvu, jāņem vērā kompetence. Visiem padomes locekļiem jābūt nominētiem pārskatāma procesa rezultātā. Skaidri jānosaka, ka viņu pienākums ir rīkoties visa uzņēmuma interesēs; viņi nedrīkst rīkoties kā individuāli kādas grupas interešu pārstāvji, kas viņus ir izvirzījuši.