Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Ministru kabinets nosaka KNAB un VID kompetences sadalījumu valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudē

12. Oktobris, 2010.

Ministru kabineta 12.oktobra sēdē valdība pieņēma lēmumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi, kā arī par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar iespējamām izmaiņām kompetences sadalījumā.

Atbilstoši valdības nolemtajam, KNAB no 2012.gada izskatīs administratīvo pārkāpumu lietas par nepatiesu ziņu norādīšanu amatpersonu deklarācijās un par šiem pārkāpumiem sauks pie administratīvās atbildības. Šīs funkcijas pildīšanai, VID nodos KNAB trīs amata vietas un attiecīgu finansējumu. Jautājums par papildus finansējumu šo darbinieku algošanai tiks risināts likumprojekta par valsts budžetu 2012.gadam sagatavošanas procesā.

Valdība pieņēma lēmumu par jaunas funkcijas noteikšanu KNAB, atbalstot KNAB vadītās darba grupas aktualizēto Informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem KNAB un VID kompetences sadalījumam saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi.

Ziņojumā raksturota KNAB un VID pašreizējā kompetence valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudē, īpaši analizējot valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaužu būtību un mērķi, kā arī sniegta informācija par šādām pārbaudēm nepieciešamajiem resursiem. Vienlaikus darba grupa sniedza izvērtējumu, kādas funkcijas saistītas ar valsts amatpersonu deklarēšanos un kā optimizēt šo funkciju izpildi turpmāk, nodrošinot precīzu un optimālu kompetences sadalījumu.

Ziņojumā arī uzsvērts, ka KNAB nevar no VID pilnā apjomā pārņemt visas likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" paredzētās funkcijas saistībā ar valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmu, jo KNAB šo funkciju realizēšanai būtu jāatvēl lieli finanšu, personāla un materiāltehniskie resursi, kas nebūtu lietderīgi un efektīvi, jo apdraudētu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā dotā pamatuzdevuma- korupcijas novēršana un apkarošana- izpildi.

Lai KNAB no VID pārņemtu amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaudes funkciju, KNAB līdz 2011.gada martam vēl jāizstrādā un valdībā jāiesniedz nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus. Likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" nepieciešams noteikt, ka valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaudes veic KNAB un, ka VID pēc pamatota KNAB pieprasījuma, pamatojoties uz KNAB iesniegtajiem dokumentiem un VID rīcībā esošo informāciju, veic pārbaudi un sniedz atzinumu par tās rezultātiem. Nepieciešams grozīt arī likuma normu, nosakot, ka tiek pārbaudītas tikai to amatpersonu deklarācijas, par kurām ir saņemtas ziņas, ka tās deklarācijā norādījušas nepatiesas ziņas.

Savukārt Administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešams noteikt KNAB tiesības saukt pie administratīvās atbildības par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā.