Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aktīvi turpina valsts amatpersonu izglītošanu

7. Oktobris, 2010.

Īstenojot sabiedrības izglītošanas funkciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) oktobrī nodrošinās vairākus mācību seminārus valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonām par korupcijas novēršanas tiesiskajiem aspektiem, interešu konflikta novēršanu amatpersonu darbībā, valsts amatpersonu profesionālo ētiku un tās nozīmi korupcijas samazināšanā, kā arī par iekšējās kontroles lomu korupcijas risku identificēšanā un pretkorupcijas pasākumu ieviešanā institūcijās.

KNAB darbinieki regulāri nodrošina apmācību seminārus gan pēc iestāžu pieprasījuma, gan pēc savas iniciatīvas. Oktobrī, sadarbībā ar Valsts Policijas koledžu, jau notikusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes nodaļu priekšnieku apmācība un plānoti semināri arī citu reģionu policijas amatpersonām. Valsts administrācijas skolas rīkoto kursu ietvaros notiks semināri bāriņtiesu locekļiem, civildienesta ierēdņiem un citu iestāžu amatpersonām. Savukārt Latvijas Universitātes studenti iepazīsies ar korupcijas novēršanas teoriju un praksi. Oktobra beigās KNAB darbinieki izglītības iestāžu vadītājiem sniegs skaidrojumu par Krimināllikumā noteikto prettiesiskas labumu pieprasīšanas un pieņemšanas aizliegumu, kā arī likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" piemērošanu.

Izvērtējot KNAB praksi administratīvo pārkāpumu lietās un valsts amatpersonu biežāk pieļautos pārkāpumus, KNAB izglītošanas aktivitātes ir vērstas uz to, lai skaidrotu amatpersonām likuma normas un ierobežojumus, kā arī aicinātu iestāžu vadītājus nodrošināt iekšējo kontroli un pretkorupcijas pasākumus iestādēs. Korupcijas risku novēršana ir ne tikai KNAB, bet arī katras valsts un pašvaldības institūcijas uzdevums, jo ir gadījumi, kuros KNAB nav nepieciešamības iejaukties.

2010.gada pirmajā pusgadā Biroja pārstāvji piedalījušies vairāk kā 60 izglītošanas pasākumos kopumā aptverot vairāk kā 2 500 personu lielu auditoriju, kas ir gandrīz uz pusi vairāk nekā 2009.gadā kopumā.

Lai izglītotu veselības aprūpes un izglītības nozaru darbiniekus, kuri nav valsts amatpersonas, skaidrojot Krimināllikumā noteikto prettiesiskas labumu pieprasīšanas un pieņemšanas aizliegumu, tika organizēti semināri izglītības iestāžu vadītājiem un atsevišķos reģionos arī pašvaldības iestāžu vadītājiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

Šajā gadā Birojā būtiski palielinājies pa tālruni sniegto konsultāciju skaits. Valsts amatpersonas visvairāk vēlas saņemt skaidrojumus par valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumiem un to izpildes kārtību, kā arī skaidrojumus par komercdarbības ierobežojumiem. Saistībā ar izmaiņām priekšvēlēšanu aģitācijas regulējumā, Biroja darbinieki aktīvi sniedza atbildes un konsultācijas politisko partiju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

KNAB mājaslapā iespējams iepazīties ar Biroja izstrādātajiem informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem un testiem, kas palīdz patstāvīgi apgūt un novērtēt zināšanas par korupcijas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem.