Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iesniedzis saskaņošanai Biroja reglamentu

20. Jūnijs, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta pirmajā daļā noteikto iestādes reglamenta izdošanas kārtību, ir nosūtījis Ministru prezidentei saskaņošanai KNAB reglamenta projektu.

Informējam, ka ģenerālprokurora Ē. Kalnmeiera vadītā komisija KNAB darbības efektivitātes uzlabošanai savā atzinumā bija norādījusi, ka nepieciešams izdarīt grozījumus KNAB reglamentā.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta pirmā daļa paredz, ka tiešās pārvaldes iestādes reglamentu izdot tās vadītājs. Reglamenta projektu saskaņo ar augstāku iestādi vai Ministru kabineta locekli, ja iestāde viņam padota tieši.

Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, nedz arī kādā citā normatīvajā aktā nav noteiks, ka KNAB reglamentu būtu jāsaskaņo ar jebkuru citu personu vai amatpersonu, kā vien ministru kabineta locekli (šajā gadījumā Ministru prezidenti). Ievērojot KNAB likuma 3. pantā „Biroja struktūra un Biroja padome” noteikto, kādos gadījumos KNAB sasauc padomes sēdes, par minēto jautājumu tika sasaukta padomes sēde un KNAB reglaments bija nodots izskatīšanai KNAB padomei, kā arī nosūtīts izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai KNAB amatpersonu un darbinieku arodbiedrībai un KNAB padomes locekļiem. No izteiktajiem priekšlikumiem 34 tika ņemti vērā pilnībā vai daļēji (ņemti vērā: 6 apkarošanas bloka, 13 novēršanas bloka, 9 administratīvā bloka priekšlikumi; daļēji ņemti vērā: 2 apkarošanas bloka, 1 novēršanas bloka un 3 administratīvā bloka priekšlikumi).

Izvērtējot nepilnības esošajā KNAB reglamentā, tika atklāti aspekti, kas mazina KNAB darbības efektivitāti. Savukārt KNAB reglamenta projektā noteiktā darba organizācijas kārtība veicinās efektīvāku iestādes funkciju un uzdevumu izpildi.

Vienlaikus norādām, ka jauno izmaiņu rezultātā netiek paredzēts papildus budžets, amata vietu skaits netiek nedz palielināts, nedz samazināts.