Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB lūdz uzsākt kriminālvajāšanu pret Vārves pagasta amatpersonām

16. Augusts, 2006.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētājs lūdzis uzsākt kriminālvajāšanu pret Ventspils rajona Vārves pagasta padomes priekšsēdētāju un bijušo izpilddirektoru par prettiesisku rīcību, 2001.gada novembrī pašvaldībai piederošo meža īpašumu "Medoles" pārdodot izsolē par Ls 41 200, kaut gan izsoles sākotnējai cenai vajadzēja būt vismaz Ls 119 617. Pašvaldības īpašums 187,9 ha platībā atradās Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā.

KNAB rīcībā esošie materiāli liecina, ka zemes kadastrālā vērtība bija noteikta Ls 19 273 un mežaudzes vērtība - Ls 100 344, tomēr izsoles sākotnējā cena tika noteikta Ls 40 000. Tā kā izsoles rezultātā meža īpašums izsolē tika pārdots par ievērojami zemāku cenu - Ls 41 200, tad pašvaldībai nodarītais zaudējums ir Ls 78 417.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka abas amatpersonas, 2001.gadā nododot nekustamo īpašumu atsavināšanai un apstiprinot izsoles nolikumu un pirkšanas - pārdošanas līgumus, nerīkojās pašvaldības interesēs, bet pretēji tām, apzinoties, ka viņu darbības ir pretrunā ar pašvaldības interesēm. Likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.pantā noteikts, ka "manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu".

1998.gadā tika sagatavots Meža apsaimniekošanas projekts 1998.-2012.gadam, kur mežaudzes vērtība tika noteikta Ls 100 344,20, un pirms izsoles tika saņemta Valsts Zemes dienesta izziņa, kur zemes kadastrālā vērtība ir noteikta Ls 19 273. Tomēr bijušais Vārves pagasta padomes izpilddirektors, izstrādājot izsoles nolikumu, tajā nenorādīja Meža apsaimniekošanas projektā noteikto mežaudzes vērtību un zemes kadastrālo vērtību. Kopā ar pagasta padomes priekšsēdētāju abi neinformēja arī pagasta padomes deputātus par noteikto mežaudzes vērtību un zemes kadastrālo vērtību.

KNAB rīcībā esošie materiāli liecina, ka Vārves pagasta padome nav vērsusies Ministru kabinetā, lai saņemtu vienreizēju nekustamā īpašuma "Medoles" pārdošanas atļauju, kaut gan šāda kārtība noteikta Aizsargjoslu likuma 36.pantā "Aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča aizsargjoslā".

Vārves pagasta padomes amatpersonu prettiesiskās rīcības rezultātā tika pārkāptas likuma "Par pašvaldībām", Aizsargjoslu likuma, likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību", likuma "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" un likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" normas.

KNAB izmeklētājs ierosina uzsākt kriminālvajāšanu pret Ventspils rajona Vārves pagasta padomes priekšsēdētāju un bijušo izpilddirektoru pēc Krimināllikuma 318. panta (Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) otrās daļas.[1][1] 318.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.