Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Latvija saņem OECD Padomes uzaicinājumu pievienoties Pretkorupcijas konvencijai

20. Septembris, 2013.

Vakar, 19.septembrī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Padome pieņēma lēmumu aicināt Latviju pievienoties OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupai (Pretkorupcijas darba grupai) kā tās pilntiesīgai loceklei un OECD 1997.gada 21.novembra konvencijai „Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos” (Pretkorupcijas konvencija).

Lai Latvija kļūtu par pilntiesīgu OECD Pretkorupcijas darba grupas locekli, notiks vēstuļu apmaiņa starp Latvijas valdību un OECD Ģenerālsekretāru par Latvijas gatavību pievienoties minētajai darba grupai, kurai noslēdzoties tiks uzsākta Pretkorupcijas konvencijas ratifikācija.

Kļūstot par pilntiesīgu darba grupas locekli, Latvijai paveras iespējas būtiski uzlabot gan savas spējas apkarot kukuļošanu starptautiskajos biznesa darījumos, gan sniegt savu ieguldījumu biznesa vides sakārtošanā. Jau šobrīd KNAB izmeklētās lietas liecina, ka šādu starptautiskās kukuļošanas lietu izmeklēšana ir ļoti laikietilpīgs process, jo kukuļošana notiek ar starpniekuzņēmumu palīdzību un ar sarežģītām naudas atmazgāšanas shēmām, izmantojot Latvijā un daudzās ārvalstīs reģistrētus uzņēmumus un veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un ieguldījumus tām piederošajos uzņēmumos.

Pretkorupcijas konvencija tiek uzskatīta par efektīvāko starptautisko pretkukuļošanas instrumentu. Latvijas pievienošanās konvencijai būtiski uzlabotu gan Latvijas tiesisko ietvaru attiecībā uz starptautiskās kukuļošanas apkarošanu un novēršanu, gan šī regulējuma praktisko piemērošanu. Jau šobrīd, izpildot virkni OECD Pretkorupcijas darba grupas izteikto rekomendāciju, Latvija ir pilnveidojusi attiecīgās Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, kas regulē gan kukuļošanas kriminalizēšanu, gan juridiskās personas atbildību par Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Informējam, ka Latvija jau 2000.gadā izteica vēlmi pievienoties Pretkorupcijas darba grupai un konvencijai. 2002.gadā Pretkorupcijas darba grupa vienprātīgi nolēma, ka Latvija nav gatava pievienoties Pretkorupcijas konvencijai. Pēc Latvijas atkārtota lūguma 2012.gada martā Pretkorupcijas darba grupa izskatīja Latvijas pieteikumu pievienoties OECD Pretkorupcijas darba grupai un tās normatīvo aktu atbilstību Pretkorupcijas konvencijai, kā rezultātā darba grupa izstrādāja un 2012.gada 30.jūlijā iesniedza rekomendācijas Latvijai. Izpildot OECD izteiktās rekomendācijas, Latvija ir pilnveidojusi attiecīgās Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normas, kas regulē gan kukuļošanas kriminalizēšanu, gan juridiskās personas atbildību par Krimināllikumā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kā arī palīdz apkarot korupciju starptautiskajos biznesa darījumos. Šā gada 14.jūnijā Pretkorupcijas darba grupa, izvērtējot paveikto minēto rekomendāciju izpildē, pieņēma lēmumu aicināt Latviju pievienoties Pretkorupcijas darba grupai un konvencijai.