Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB konstatējis 10.Saeimas vēlēšanu kampaņām pretlikumīgi izlietotus līdzekļus vairāk kā 93 000 latu apmērā

31. Maijs, 2011.

Veicot 2010.gada vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) konstatējis, ka viena partiju apvienība ir pārsniegusi likumā noteiktos priekšvēlēšanu izdevumus par vairāk kā 40 tūkstošiem latu, kā arī trīs politiskie spēki ir pieņēmuši prettiesiskus dāvinājumus kopumā gandrīz 50 tūkstošu latu apmērā.

Vēlēšanu deklarāciju pārbaudes rezultātā KNAB uzsāka administratīvā pārkāpuma lietas par pārkāpumiem 12 partiju un to apvienību priekšvēlēšanu kampaņu finansēšanā. Attiecībā uz 11 partijām un to apvienībām tika pieņemti lēmumi par to saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus kopsummā par 4 200 LVL. Pret vienu no partijām lietvedība tika izbeigta pārkāpuma mazsvarīguma dēļ, izsakot partijai mutvārdu aizrādījumu.

Par paziņojumu par priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu iesniegšanas kārtības neievērošanu 11 partijām un to apvienībām tika piemēroti naudas sodi kopumā 1 220 LVL apmērā, bet divos gadījumos par šo pārkāpumu izteikts mutvārdu aizrādījums. Tāpat arī KNAB pieņēmis lēmumus 40 administratīvā pārkāpuma lietās par plašsaziņas līdzekļu pieļautajiem pārkāpumiem.

Veicot pārbaudi, KNAB secinājis, ka partiju apvienība „Par Labu Latviju” ir pārsniegusi priekšvēlēšanu izdevumu apmēru par 44 063,36 LVL, ko veido tā saucamās trešās personas apmaksātās priekšvēlēšanu aģitācijas izmaksas vairāk kā 500 latu apmērā un neatļauts dāvinājums no kādas komercsabiedrības, kas no saviem līdzekļiem samaksājusi par partiju apvienības priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu televīzijā, tādējādi nodrošinot partiju apvienībai priekšapmaksas atlaidi 25% jeb 43 560 latu apmērā. Savukārt partija „Daugava-Latvijai” pieņēmusi neatļautu dāvinājumu (juridisku personu ziedojumu) 1 288,65 LVL apmērā par reklāmas izvietošanu radio, bet „Zaļo un Zemnieku savienība” – 4 596,98 LVL apmērā par reklāmas izvietošanu televīzijā, radio, internetā un laikrakstos.

Tāpat arī politiskie spēki „Atbildība”, „Daugava-Latvijai”, „Par Labu Latviju”, „Par prezidentālu republiku”, „Ražots Latvijā”, „Saskaņas Centrs”, „Vienotība”, „Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, „Zaļo un Zemnieku savienība” saukti pie administratīvās atbildības par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijās.

Par pārkāpumiem ziņojumu par saņemtajiem ziedojumiem iesniegšanas kārtības ievērošanā lēmumi administratīvā pārkāpuma lietās pieņemti politiskajiem spēkiem: „Pēdējā partija”, „Ražots Latvijā” un „Vienotība”. Savukārt par deklarāciju aizpildīšanas kārtības neievērošanu pie administratīvās atbildības sauktas partijas un to apvienības: „Atbildība”, „Kristīgi demokrātiskā savienība”, „Par Labu Latviju”, „PCTVL-Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”, „Ražots Latvijā”, „Saskaņas Centrs”, „Vienotība”, „Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.

KNAB konstatējis, ka kopā partiju un to apvienību deklarācijās nebija norādīti izdevumi, uz kuriem attiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi - 89 881,79 LVL apmērā un 12 850,25 LVL – uz kuriem neattiecas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumi.

Lai uzraudzītu, vai partijas ievēro tām noteiktos priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus, visa priekšvēlēšanu perioda laikā KNAB pārbaudīja vairāk kā 1 380 raidorganizāciju, preses izdevumu, partiju un to apvienību, deputātu kandidātu un ar politiskajām organizācijām un to apvienībām nesaistīto personu iesniegtos paziņojumus par noslēgtajiem līgumiem par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu un priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu.

Par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finansēšanas normatīvo aktu pārkāpumiem KNAB veica 112 sūdzību un iesniegumu pārbaudes un resoriskās pārbaudes.

KNAB konstatējis, ka kopumā priekšvēlēšanu aģitācijai partijas un to apvienības izlietojušas vairāk kā 3,7 milj. LVL.

Tā kā pirms vēlēšanām priekšvēlēšanu izdevumu apmēra pārsniegums nevienam politiskajam spēkam netika konstatēts, KNAB nebija nepieciešams izmatot likumā noteiktās pilnvaras apturēt priekšvēlēšanu aģitāciju.

Jau informēts, ka likumā noteiktais 10.Saeimas priekšvēlēšanu periods bija no 2010.gada 5.jūnija līdz 2.oktobrim. Tikai ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanai partijas un to apvienības drīkstēja izlietot ne vairāk kā 571 211,72 LVL katra:

  • par reklāmas izvietošanu;
  • pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
  • labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu ierobežojumi neattiecās uz šādiem priekšvēlēšanu izdevumiem:

  • visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu;
  • vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
  • vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algu izmaksām un citiem maksājumiem fiziskajām personām;
  • kustamas un nekustamas mantas īrēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
  • laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšanu vēlēšanu kampaņas vajadzībām;
  • citu ar vēlēšanu kampaņu saistīto izdevumu segšanu.

Ar pārskatu „Par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem Saeimas vēlēšanās 2010.gadā” var iepazīties KNAB mājaslapas sadaļā "Administratīvie pārkāpumi", savukārt ar partiju iesniegtajām deklarācijām var iepazīties KNAB mājaslapas sadaļā "Partiju deklarācijas".