Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Stājas spēkā precīzāki amata savienošanas ierobežojumi valsts amatpersonām

30. Aprīlis, 2009.

2009.gada 1.maijā stājas spēkā daļa no 26.martā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – likums) saistībā ar amata savienošanas ierobežojumiem.

No 1.maija valsts amatpersonām papildus likuma 7.pantā noteiktajiem speciālajiem amata savienošanas ierobežojumiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzināmiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās un kapitālsabiedrībās. Šis ierobežojums nav attiecināms uz pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošo darbu (7.panta divpadsmitā daļa).

Visām valsts amatpersonām, reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicējiem, no 1.maija ir atļauts savu amatu savienot ar tādu saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava nekustamā īpašuma pārvaldīšanu – izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī gūt ienākumus no šīs saimnieciskās darbības (7.panta 10.1 daļa).

Likuma 7.panta sestajā daļā minētās valsts amatpersonas (piemēram, valsts civildienesta ierēdņi) turpmāk varēs savienot savu amatu arī ar amatnieka saimniecisko darbību, reģistrējoties VID kā saimnieciskās darbības veicēji, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta rakstveida atļauja (7.panta sestā daļa papildināta ar 4.punktu).

Turpmāk valsts amatpersonām būs atļauts savienot savu amatu arī ar dienestu Zemessardzē (7.panta trīspadsmitā daļa), ja citos likumos nav noteikts citādi.

Savukārt 2009.gada 1.jūlijā stāsies spēkā likuma grozījumi, kas paredz jau esošos komercdarbības ierobežojumus saistībā ar pasūtījumu par iepirkumu un finanšu līdzekļu saņemšanu attiecīgo iestāžu vajadzībām turpmāk attiecināt arī uz:

  • valsts iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un šo amatpersonu radiniekiem (10.panta 1.1 daļa), kuriem šie noteikumi būs jāievēro arī divus gadus pēc tam, kad valsts amatpersona beigusi pildīt attiecīgā amata pienākumus (10.panta otrā daļa);
  • pašvaldību iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem (10.panta 4.1 daļa) un pašvaldību izpilddirektoru vietniekiem (10.panta ceturtā daļa). Šie noteikumi divus gadus pēc attiecīgā amata pienākumu pildīšanas beigām būs jāievēro ne tikai republikas pilsētu domju un novadu domju priekšsēdētājiem un izpilddirektoriem, bet arī viņu vietniekiem (10.panta piektā daļa).

Minētie ierobežojumi (10.panta ceturtā un piektā daļa) tiks attiecināti arī uz jaunizveidoto novadu pašvaldību pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem, jo no šā gada 1.jūlija viņiem būs valsts amatpersonas statuss (4.panta pirmās daļas 14.punkts). Uz šīm valsts amatpersonām attieksies arī speciālie amata savienošanas ierobežojumi (7.panta piektā daļa).