Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē par partiju gada pārskatu iesniegšanas termiņu

31. Marts, 2014.

Līdz 1.aprīlim politiskajām partijām un to apvienībām ir jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) publicēšanai internetā gada pārskati par 2013.gadu.

Līdz 31. martam KNAB  ir iesniegti 36 gada pārskati, tajā skaitā viens gada pārskats ir iesniegts elektroniskā veidā, kura oriģināls tiks iesniegts tuvākajā laikā.

Kopējais aktīvo partiju skaits, kurām jāiesniedz gada pārskatus par 2013.gadu ir 68.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu, iesniedzot gada pārskatu, tam pievienojams partijas iestāšanās naudas un biedru naudas saraksts, kā arī jāpievieno saraksts, kurā norāda tās biedrības un nodibinājumus, kuru biedrs vai dibinātājs ir attiecīgā partija. Tāpat partijai jāsniedz informācija par dāvinājumiem (ziedojumiem) biedrībām un nodibinājumiem vai to organizēto pasākumu nodrošināšanai.

Ja politiskās organizācijas līdzekļu apgrozījums 2013.gadā ir bijis lielāks par Ls 2 000, gada pārskatam jāpievieno zvērināta revidenta atzinums par partijas finansiālo un saimniecisko darbību.

Saskaņā ar likumu partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB publicē savā mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka gadījumā, ja politiskā partija neiesniedz gada pārskatu, politisko partiju sauc pie administratīvās atbildības. Ja partija atkārtoti neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās partijas valdi. Ja politiskā partija arī pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz gada pārskatu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā. Ja politiskā partija nenovērš likuma pārkāpumu, KNAB priekšniekam ir pienākums ierosināt attiecīgās politiskās partijas darbības izbeigšanu tiesas ceļā.