Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aicina MK pārskatīt termina "ārzona" lietojumu atbilstoši starptautiskajām tendencēm un pilnveidot atbildību

27. Novembris, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir saskaņojis ar atbildīgajām institūcijām un iesniedzis izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ārzonās reģistrēto komercsabiedrību darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu.

KNAB ierosina Ministru kabinetam deleģēt vairākām kompetentām valsts institūcijām veikt nepieciešamos pasākumus, lai pilnvērtīgi nodrošinātu tiesībaizsardzības iestāžu iespējas efektīvi vērsties pret ārzonās, zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēto komercsabiedrību izmantošanu nelikumīgās darbībās, piemēram, lai īstenotu noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā vai izvairītos no nodokļu nomaksas.

Informatīvajā ziņojumā tiek ierosināts normatīvajos aktos definēt terminu "ārzona" un pārskatīt tajos ietveramos principus un kritērijus, saskaņā ar kuriem komercsabiedrības būtu atzīstamas par reģistrētām zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kā arī pilnveidot normatīvajos aktos paredzēto atbildību par šādu sabiedrību vai to pārstāvju izdarītajiem pārkāpumiem.

Patlaban termins "ārzona" tiek pielīdzināts zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm atbilstoši attiecīgajos Ministru kabineta noteikumus dotajam valstu un teritoriju uzskatījumam. Savukārt KNAB piedāvā šo terminu definēt pēc konkrētiem starptautiskajā praksē un teorijā pastāvošajiem principiem un kritērijiem, kas nav saistīti tikai ar nodokļu iekasēšanas jautājumiem. Piemēram, par galvenajiem ārzonu finanšu centrus raksturojošajiem faktoriem tiek atzīti arī šādi faktori:
1) attiecīgajā valstī darbojas salīdzinoši daudz finanšu institūcijas, kas sniedz pakalpojumus galvenokārt nerezidentiem;
2) vienkārši un elastīgi uzņēmumu reģistrēšanas un licencēšanas nosacījumi;
3) neadekvāti augsts klientu konfidencialitātes līmenis, ko nodrošina nepārkāpjami konfidencialitātes likumi u.c.

Tāpat ārzonu finanšu centri vai starptautiskie finanšu pakalpojumu centri tiek definēti kā valstis, pilsētas vai jurisdikcijas, kas piedāvā finanšu, juridiskos un citus pakalpojumus ārvalstu klientiem vai nerezidentiem.

KNAB uzskata, ka minētie skaidrojumi, kuri līdz šim nav ietverti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, faktiski ir tuvāki termina "ārzona" izpratnei un varētu veicināt noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā atklāšanu.

Ar informatīvā ziņojuma projektu var iepazīties KNAB mājas lapā.