Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB korupcijas risku novēršanai veselības aprūpē piedāvā virkni rekomendāciju

19. Aprīlis, 2013.

Izstrādājot korupcijas risku pārskatu „Korupcijas risku analīze veselības aprūpes sistēmā”, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir secinājis, ka korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta uzraudzība ārstniecības jomā tiek veikta vāji, tāpēc nozari pārraugošajām institūcijām būtu nepieciešams īstenot virkni korupcijas risku novēršanas pasākumu.

Analizējot veselības aprūpē pastāvošos korupcijas riskus, KNAB secinājis, ka ārstniecības jomā pastāvošie kontroles mehānismi ir vāji un ir grūti konstatēt sistēmiskas preventīvas darbības, kas liecinātu par mērķtiecīgu, uz konkrētu rezultātu vērstu korupcijas risku novēršanu.

Risku pārskatā KNAB sniedzis vairāk nekā 50 rekomendācijas Veselības ministrijai (VM), ārstniecības iestādēm un citām institūcijām korupcijas risku mazināšanai veselības aprūpes sistēmā. Rekomendācijās aicināts ierobežot dāvanu pieņemšanu, definēt pieļaujamos dāvanu veidus, precizēt ziedojumu pieņemšanas noteikumus no farmācijas iestādēm, skaidri noteikt aizliegumu ārstniecības personām nodarboties ar zāļu reklamēšanu un bezmaksas paraugu izplatīšanu, kā arī sniedz citus priekšlikumus. Vienlaikus KNAB piekrīt medicīnas profesionāļu viedoklim, ka veselības aprūpes sistēmā nodarbināto atalgojums ir zems un tas būtu jāpalielina. Līdztekus tiek rekomendēts noteikt amatu savienošanas ierobežojumus ārstiem un to uzraudzības kārtību, kā arī KNAB piekrīt VM ierosinājumam vērtēt iespējas veikt grozījumus likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, piešķirot valsts amatpersonas statusu ārstiem, kas rīkojas ar valsts mantu un finanšu līdzekļiem. Informējam, ka grozījumi, kas precizētu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta 3.daļu, ir izstrādāti un iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā.

Starptautiskā pētniecības uzņēmuma Health Consumer Powerhouse, kura darbības specifika saistīta ar veselības aprūpes sistēmu izpēti un salīdzināšanu, 2012.gadā veiktais pētījums apliecina, ka neoficiāli maksājumi ārstiem Latvijas veselības aprūpes sistēmā nav mākslīgi aktualizēta problēma, bet tā ir realitāte, ar ko pacienti saskaras ikdienā. Latvija ir to valstu vidū, kur iedzīvotāji/pacienti pārliecinoši norādījuši, ka neoficiāli maksājumi ārsta un pacienta sadarbībā ir bieža parādība. Prakse rāda, ka novērst pārkāpumus ārstniecības personu darbībā aizvien ir problemātiski.

Korupcijas risku pārskats tika izstrādāts, lai aktualizētu korupcijas problēmu veselības aprūpes sistēmā, noteiktu korupcijas risku iespējamību ārstniecības iestāžu personāla darbībās un sniegtu rekomendācijas nozari pārraugošajām institūcijām korupcijas risku novēršanai ārstniecības iestādēs, kā arī, lai korupcijas risku novēršanā iesaistīt visu sabiedrību.

Izstrādājot korupcijas risku pārskatu ar rekomendējamajiem pasākumiem to novēršanai, tika veiktas intervijas ar veselības nozares ekspertiem politikas plānošanas un kontroles jomā un ārstniecības iestāžu personālu, kā arī apkopotas KNAB rīcībā esošā informācija par krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām, kurās iesaistītas ārstniecības personas.

Šobrīd korupcijas risku pārskats ir iesniegts VM, lūdzot nodrošināt pārskatā minēto rekomendāciju izpildi. Kopumā VM kā atbildīgā institūcija ir noteikta 48 rekomendējamajiem pasākumiem, savukārt visas ārstniecības iestādes 32 un KNAB 13 pasākumiem. Jānorāda, ka KNAB  veiktās risku analīzes ietvaros ir iespējams sniegt tikai priekšlikumus sistēmisku problēmu risināšanai, tomēr, kamēr nav vienotas risku pārvaldības sistēmas, nevar gaidīt būtiskas izmaiņas šajā sektorā.

KNAB izstrādātais korupcijas risku pārskats „Korupcijas risku analīze veselības aprūpes sistēmā”.