Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina precizēt personāla atlases atklātuma un iekšējās kontroles prasību izstrādes nosacījumus

19. Septembris, 2013.

Lai varētu nodrošināt Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās (Koncepcija) doto uzdevumu saskaņotu izpildi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ierosina izdarīt grozījumus šajā dokumentā, aktualizējot jautājumus par atklātuma nodrošināšanu publisko personu institūciju personāla atlasē un par iekšējās kontroles pasākumiem.

Atbilstoši Valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijai un Ministru kabineta (MK) dotajam uzdevumam Valsts kancelejai līdz 2014.gada 1.janvārim izstrādāt likumprojektu par nodarbinātības attiecībām valsts tiešajā pārvaldē, daļēji tiek atrisināta Koncepcijā identificētā problēma par atklātuma trūkumu darbinieku atlasē valsts institūcijās. Tomēr, lai īstenotu Satversmes 101.pantā paredzētās tiesības ikvienam Latvijas pilsonim pildīt valsts dienestu, ir nepieciešams izstrādāt regulējumu arī attiecībā uz pašvaldībām un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, paredzot nodrošināt tādu personāla atlasi, kas balstīta uz efektivitātes un atklātības principiem un tādiem objektīviem kritērijiem kā nopelni, taisnīgums un spējas.

Ar grozījumiem MK 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 „Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās” paredzēts noteikt tādu pašvaldību un publisko personu kapitālsabiedrību personāla atlases kārtību, kas nodrošina atklātību un būs balstīta uz objektīviem kritērijiem. Lai to īstenoto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā vadošajai iestādei pašvaldību attīstības un pārraudzības jomā, ir jāizstrādā grozījumi likumā „Par pašvaldībām”. Savukārt Ekonomikas ministrijai, kā atbildīgajai iestādei par komercdarbības vides pilnveidi un komercdarbības attīstības politikas izstrādi, ir jāizstrādā grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”.

Grozījumi Koncepcijā precizē arī uzdevumu izpildi saistībā ar normatīvo regulējumu par iekšējās kontroles korupcijas risku un interešu konfliktu risku novēršanu. Tiek paredzēts izstrādāt grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā un noteikt deleģējumu MK izstrādāt normatīvo regulējumu attiecībā uz iekšējās kontroles prasībām un uz speciālajām prasībām korupcijas risku un interešu konflikta risku novēršanai.

Koncepcijas par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās mērķis ir rast risinājumu, lai mazinātu korupcijas riskus valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās. Koncepcija paredz institūcijām īstenot noteiktu minimālo korupcijas kontroles pasākumu kopumu, bet attiecībā uz pārējiem izvēlēties, kurš korupcijas kontroles pasākumu virziens tām būs prioritārs, ņemot vērā darba specifiku, personāla apsvērumus un līdzšinējo pieredzi.

Abus iepriekš minētos grozījumus 19.septembrī izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē. Ar koncepciju iespējams iepazīties šeit.