Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

IZM bijušais valsts sekretārs atzīts par aizdomās turēto dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā

8. Decembris, 2005.

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valdījumā esoša nekustamā īpašuma iznomāšanu Mežaparkā, bijušais IZM valsts sekretārs atzīts par aizdomās turēto dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.

Kaut gan krimināllieta par IZM amatpersonas darbībām tika ierosināta 2005.gada 5.jūlijā par bezdarbību pēc Krimināllikuma 319.panta[i] otrajā daļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma pazīmēm, izvērtējot liecības un citus kriminālprocesā savāktos pierādījumus, KNAB izmeklētājs pieņēmis lēmumu IZM bijušo valsts sekretāru atzīt par aizdomās turēto Krimināllikuma 318.panta (Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana)[ii] otrajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

2004.gada 8.decembrī IZM bijušais valsts sekretārs noslēdza līgumu par valstij piederoša nekustamā īpašuma kompleksa iznomāšanu Mežaparkā kādam uzņēmumam ar acīmredzami valstij neizdevīgu nomas maksu - 1 500 latu mēnesī, turklāt neievērojot valsts nekustamo īpašumu nomas maksas noteikšanu regulējošus normatīvos aktus.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka visa nekustamā īpašuma kompleksa nomas maksa ir noteikta pēc iznomājamā zemes gabala vērtības, neņemot vērā uz zemes gabala esošo ēku un būvju bilances vērtību - gandrīz miljons latu. Faktiski uz zemes gabala esošo ēku un būvju lietošanas tiesības "uzdāvinātas" komercsabiedrībai uz 20 gadiem. Valstij piederošs zemes gabals un uz tā esošās ēkas un būves Mežaparkā tika nodotas lietošanā komercsabiedrībai, kura izveidota nepilnu mēnesi pirms līguma noslēgšanas, turklāt nepieprasot nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānu un nepārliecinoties par finanšu resursu piesaistes iespējām.

Kriminālprocesa materiāli liecina, ka reālā nomas maksas vērtība acīmredzami ir daudz augstāka par līgumā noteikto, tādējādi tā darbības laikā (vismaz 20 gadu) valstij tiktu nodarīts materiāls zaudējums līdz pat vairāku miljonu latu apmēram. Veicot kriminālprocesu, tika noskaidrots, ka, noslēdzot līgumu ar uzņēmumu tika nodarīts ne tikai materiāls zaudējums lielā apmērā valstij, bet arī tika būtiski apdraudētas citu personu ar likumu aizsargātās tiesības un intereses - gan RTU, gan nomnieku, kuriem ar RTU jau iepriekš bija noslēgti nomas līgumi.



[i] 319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība

(1) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm radīts būtisks kaitējums, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja valsts amatpersonai bijis mantkārīgs nolūks, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.

[ii] 318.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.