Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB uzsācis informācijas izvērtēšanu par pašvaldību būvvalžu atbildīgo amatpersonu darbības atbilstību likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām

23. Janvāris, 2014.

Ņemot vērā jau iepriekš identificētos korupcijas riskus būvniecības jomā pašvaldībās un lai apzinātu šī brīža situāciju, 2013.gada decembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) lūdza pašvaldībām sniegt informāciju par valsts amatpersonām, kuras pašvaldībā nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu un kontrolē normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Papildus KNAB aicināja pašvaldības pārbaudīt, vai visos valsts amatpersonas amata savienošanas gadījumos ir izsniegtas amata savienošanas atļaujas, kā arī atkārtoti izvērtēt jau izsniegtās amata savienošanas atļaujas būvniecības uzraudzībā strādājošajiem. Izsniedzot amata savienošanas atļauju īpaša uzmanība pievēršama tam, vai amata savienošana nerada interešu konfliktu un nekaitē tiešo amata pienākumu pildīšanai.

KNAB ir pieprasījis un apkopojis 108 pašvaldību sniegto informāciju par pašvaldību būvvalžu atbildīgo amatpersonu darbības atbilstību likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām. Sākotnējā informācijas pirmspārbaude liecina, ka ir pazīmes, ka atsevišķās pašvaldībās nav ieviestas likuma  prasības, tādēļ KNAB uzsācis informācijas izvērtēšanu. Vienlaikus KNAB plāno uzsākt būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanā iesaistīto amatpersonu izglītošanu pretkorupcijas jautājumos, tai skaitā  par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām.

KNAB vērš uzmanību, ka būvniecība ir uzskatāma par paaugstināta riska jomu. KNAB uzskata, lai neatkārtotos Zolitūdes traģēdija, ir jāpastiprina uzraudzība un kontrole būvniecības jomā, lielāku uzmanību pievēršot būvniecības uzraudzībā iesaistīto pašvaldību amatpersonu kontrolei.