Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks ierosina disciplinārlietu pret KNAB priekšnieka vietnieci Jutu Strīķi

13. Augusts, 2013.

Pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4.panta trešās daļas 1., 8. un 13.punktu, 25.panta trešo daļu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks šodien ierosinājis disciplinārlietu par KNAB priekšnieka vietnieces Jutas Strīķes rīcību, pildot KNAB priekšnieka pienākumus no 2013.gada 1.jūlija līdz 7.jūlijam un no 2013.gada 22.jūlija līdz 30.jūlijam un atceļot  KNAB priekšnieka š.g. 27.jūnija rīkojumu Nr.23-2/372, ar kuru tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības pārbaudes laikā ar KNAB galveno speciālisti un š.g. 27.jūnija rīkojumu Nr.23-2/368, ar kuru Juridiskās un personālvadības nodaļas vadītājai tika piemērots disciplinārsods, kā arī izdodot š.g. 25.jūlija rīkojumu Nr. 23-2/501 par izmeklētājas pieņemšanu darbā, tādējādi veicot darbības, kas liecina par iespējamu amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, tādējādi veicot darbības pretēji iestādes interesēm, kā arī par tiesību aktiem neatbilstošu rīcību, neievērojot darba tiesisko attiecību reglamentējošos normatīvos aktus, valsts pārvaldes procesus reglamentējošos normatīvos aktus, par ko paredzēta disciplināratbildība atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 25.panta pirmajai daļai un 2006.gada 10.marta kārtības Nr.1-4/2 “Disciplinārlietas ierosināšanas, izskatīšanas un disciplinārsoda piemērošanas kārtība”  38. un 42.punktam.

Disciplinārlietas izmeklēšanas komisijai uzdots veikt disciplinārlietas izmeklēšanu un sagatavot slēdzienu līdz 2013.gada 13.septembrim.

Komisija, ja nepieciešams, dalībai disciplinārkomisijā var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus valsts pārvaldes jomā.