Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iesniedzis Ministru prezidentei biroja darbības stratēģiju 2014.– 2016. gadam

27. Februāris, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir izstrādājis Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģiju 2014. – 2016.gadam un nosūtījis to apstiprināšanai Ministru prezidentei.

Stratēģijā ir noteikti KNAB darbības mērķi, identificētas vidēja termiņa prioritātes un atspoguļotas būtiskākās risināmās problēmas, kā arī noteikti uzdevumi šo problēmu novēršanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

KNAB darbībai izvirzīti trīs galvenie mērķi – nodrošināt valsts pārvaldes darbību atbilstoši sabiedrības, nevis šauru ekonomisku grupu vai privātpersonu interesēm, veicinot vienlīdzīgu un taisnīgu resursu sadali, radīt priekšnosacījumus un veicināt tādu publiskās pārvaldes modeli, kas apgrūtina un izslēdz koruptīvu pārkāpumu rašanās iespējas un nodrošināt politisko organizāciju (partiju) finansiālās darbības atklātumu, likumību un atbilstību parlamentārās demokrātijas sistēmai.

Kā prioritārās jomas koruptīvas prakses izskaušanai KNAB ir noteicis veselības aprūpes nozari, tiesu varas institūcijas, par ēnu ekonomikas apkarošanu atbildīgās institūcijas un politiskās partijas un to apvienības.

Līdztekus tam paredzēts ieviest tādus valsts politikas korupcijas novēršanas un apkarošanas rīcības virzienus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, kas mazina korupcijas pastāvēšanas iespējas.

Stratēģijā tiek noteikti uzdevumi KNAB darbības īstenošanai. Būtiskākie no tiem – pilnveidot krimināltiesisko un kriminālprocesuālo regulējumu, paaugstināt izmeklēšanas procesa kvalitāti, pārskatīt likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” regulējumu un pilnveidot politisko partiju finansēšanas likumības uzraudzības ietvaru, kā arī pilnveidot sabiedrības izglītošanu un informēšanu par korupcijas novēršanas jautājumiem.