Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina pagarināt administratīvā soda uzlikšanas termiņu par partiju finansēšanas pārkāpumiem

25. Februāris, 2010.

Lai nodrošinātu likumā noteikto sankciju efektīvu piemērošanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ierosina pagarināt administratīvā soda uzlikšanas termiņu par partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem.

Uz nepieciešamību pagarināt administratīvā soda uzlikšanas termiņu par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem ir norādījusi arī Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO), kas Latvijai sniegusi attiecīgu rekomendāciju. GRECO eksperti uzskata, ka viena gada termiņš šādiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pārāk īss, ņemot vērā dažu šādu pārkāpumu sarežģītību un grūtības to izmeklēšanā.

Analizējot partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas kontroles iespējas, tika secināts, ka, ņemot vērā likumā noteiktos partiju finansiālās darbības atskaitīšanās nosacījumus, biroja darba intensitātes palielināšanos noteiktos laika periodos (pirms un pēc vēlēšanām), kā arī pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas sarežģītību, atsevišķos gadījumos nav iespējams piemērot administratīvos sodus pašlaik noteiktajos termiņos.

Lai novērstu normatīvo aktu nepilnības, KNAB ierosina pagarināt administratīvo sodu uzlikšanas termiņu, nosakot, ka noilgums par administratīvajiem pārkāpumiem partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jomā ir 18 mēneši no pārkāpuma izdarīšanas dienas, un vienlaikus saglabājot otru noilguma termiņa iestāšanās nosacījumu, kas tiek rēķināts no pārkāpuma atklāšanas dienas (četri mēneši), lai disciplinētu KNAB pārkāpumu lietu izskatīšanā.

Sagatavotajā informatīvajā ziņojumā ir uzsvērts, ka KNAB pārbauda partiju finansiālās darbības atbilstību ne tikai partiju finansēšanas noteikumiem, bet arī grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Atsevišķos gadījumos tiek pieprasīta informācija no valsts un pašvaldību institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām. Tāpēc darba apjoms ir vērtējams kā ievērojams, jo dažu partiju finansiālās darbības apgrozījums gada laikā pārsniedz 500 000 latu. It īpaši tas attiecas uz priekšvēlēšanu periodiem, kad partijas saņem ievērojamus finanšu līdzekļus un aktīvi īsteno vēlēšanu kampaņas.

Noteiktos laika posmos KNAB darba intensitāti palielina arī partiju vēlēšanu deklarāciju pārbaudes, jo tās visas tiek iesniegtas noteiktā termiņā un to pārbaudes ir jāveic sešu mēnešu laikā. Turklāt pārkāpumu atklāšanas laiku sarežģī arī tas, ka saskaņā ar likumā noteikto kārtību finansiālās darbības pārskatus par katru kalendāro gadu partijas iesniedz līdz nākamā gada 31.martam, tādējādi pieļaujot iespēju, ka praksē nav piemērojamas likumā noteiktās sankcijas par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Arī priekšvēlēšanu periodā ar iespējamajiem aģitācijas pārkāpumiem saistītās KNAB pārbaudes ir laikietilpīgas un sarežģītas. Turklāt saskaņā ar likumā noteikto piekritību minēto administratīvo pārkāpumu lietas izskata tiesa. Tādējādi laika posms no pārkāpuma atklāšanas līdz tā izskatīšanai tiesā ir ievērojams, kas palielina noilguma iestāšanās iespējas.

2010.gada 18.februārī notika KNAB un Tieslietu ministrijas pārstāvju sanāksme, kuras laikā apspriesta nepieciešamība grozīt noilguma termiņa aprēķināšanu saistībā ar administratīvo pārkāpumu izskatīšanu un sodu uzlikšanu.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties KNAB mājas lapas sadaļā "Informatīvie ziņojumi".