Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

9.decembrī atzīmē Starptautisko pretkorupcijas dienu

7. Decembris, 2004.

2004.gada 9.decembrī visā pasaulē pirmo reizi tiks atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena.

Apvienoto Nāciju organizācija 9.decembri noteikusi par Starptautisko pretkorupcijas dienu, atzīmējot pirmo gadadienu kopš ANO Pretkorupcijas konvencija (Konvencija) tika atvērta parakstīšanai 2003.gada 9.decembrī Meksikas pilsētā Meridā. Izstrādājot šo tiesiski saistošo dokumentu un nododot to ratificēšanai, ANO spēra pirmo nozīmīgo soli cīņā pret korupciju tik plašā mērogā - gada laikā ANO Pretkorupcijas konvenciju ir parakstījušas vairāk nekā 110 un ratificējušas 9 valstis. Lai konvencija stātos spēkā, tai pievienoties nepieciešams vismaz 30 valstīm.

Atšķirībā no citiem starptautiskajiem dokumentiem ANO Pretkorupcijas konvencija nosaka daudzpusēju pieeju korupcijas problēmai - sākot ar korupcijas cēloņu un iespēju novēršanu, korupcijas novēršanas stratēģiju izstrādāšanu, sabiedrības iesaistīšanu cīņā pret korupciju un beidzot ar pretkorupcijas iestāžu izveidošanu, koruptīvas rīcības atzīšanu par noziedzīgu nodarījumu visās tās izpausmes formās, starptautisko sadarbību koruptīvu noziegumu novēršanā, izmeklēšanā un vainīgo tiesāšanā. Viens no būtiskākajiem Konvencijas pamatprincipiem paredz starptautisko tiesisko palīdzību koruptīvu darbību rezultātā iegūtu līdzekļu konfiscēšanā un to atdošanā iepriekšējiem īpašniekiem.

Latvija jau uzsākusi parakstīšanas un ratifikācijas procesu un 2004.gada 25.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts par pievienošanos Konvencijai, kā arī rīkojuma projekts, ar kuru Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ANO tiek pilnvarots parakstīt Konvenciju. Tā kā Konvencijā paredzētie jautājumi ir ietverti Latvijas normatīvajos aktos, kas pārsvarā atbilst Konvencijas prasībām (Kriminālprocesa likumā, Krimināllikumā, Civillikumā, Civilprocesa likumā, Administratīvā procesa likumā, likumā "Par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu"), tad pievienošanās procesam nevajadzētu būt ilgam.

Konvencijā noteikto nepieciešamo pasākumu īstenošana ir paredzēta 2004.gada 3.augustā apstiprinātās Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas vairākās sadaļās, piemēram, par nelikumīgu ienākumu un izdevumu kontroles pilnveidošanu, par iekšējās pretkorupcijas sistēmas nodrošināšanu un uzlabošanu valsts un pašvaldību institūcijās, par korupcijas apkarošanas iespēju uzlabošanu, nodrošinot ātru un kvalitatīvu lietu izmeklēšanu.

KNAB uzskata, ka Konvencijas parakstīšana un ratifikācija demonstrēs Latvijas labo gribu cīnīties ar korupciju un radīs papildu pamudinājumu efektīvi novērst korupcijas cēloņus un cīnīties ar tās sekām, kā arī palīdzēs sadarboties ar citām valstīm.

Ar Konvencijas tulkojumu latviešu valodā var iepazīties KNAB mājas lapā starptautisko dokumentu sadaļā - http://www.knab.lv/documents/international/.

Preses konferencē 9.decembrī pulksten 10 KNAB informēs par darbības rezultātiem korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī Korupcijas novēršanas un novēršanas valsts programmas izpildes gaitu.