Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē par likumprojekta sabiedrisko apspriešanu

8. Augusts, 2013.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), saskaņā ar Ministru kabineta (Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdē tika atbalstīts informatīvais ziņojums „Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu” (prot. Nr.75 38.§)) doto uzdevumu, ir izstrādājis likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un to iesniedzis Valsts kancelejā uzsaukšanai 2012.gada 23.februāra Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.8 32.§, VSS – 181).

Likumprojekts paredz likuma precizējumus, lai būtu skaidri noteikts, kas likuma izpratnē tiek saprasts ar tiesībām rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, jo šī neskaidrība ir viens no galvenajiem iemesliem normu par rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu atšķirīgai interpretācijai valsts pārvaldes iestāžu starpā. Piemēram, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldību mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, nevalstiskās organizācijas iegūst visos gadījumos, kad tai tiek piešķirta dotācija no valsts vai pašvaldību budžeta. Rezultātā tiek nepareizi tulkota arī valsts amatpersonu definīcija, kura sevī ietver rīcību ar valsts un pašvaldību mantu un finanšu līdzekļiem. Šobrīd ir virkne organizāciju, kuru vadītāji un darbinieki faktiski atbilst valsts amatpersonas statusam, taču par tiem netiek iesniegti valsts amatpersonu saraksti Valsts ieņēmumu dienestā, tādejādi pārkāpjot likuma noteikumus. KNAB vēlas precizēt likuma normas, lai nodrošinātu vienotu likuma normu izpratni un nepieļautu valsts amatpersonu statusa neattiecināšanu uz tām personām, uz kurām tas ir attiecināms.

Neskatoties uz to, ka likumprojekts tika saskaņots ar visām ieinteresētajām institūcijām un iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā, pēc atsevišķu nevalstisko organizāciju lūguma Ministru prezidents ir uzdevis likumprojekta redakciju vēlreiz pārskatīt un, to darot, arī rīkot sabiedrisko apspriešanu.

KNAB informē, ka sabiedriskā apspriešana par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (VSS – 181) tiek rīkota KNAB konferenču zālē 16.augustā pulksten 14:00. Visi interesenti tiek aicināti piedalīties (īpaša uzaicinājuma nevienam personīgi nebūs), līdz 15.augustam informējot par dalību elektroniski uz e-pasta adresi: alvils.strikeris@knab.gov.lv.

Ar likumprojektu iespējams iepazīties KNAB mājas lapā:
http://www.knab.lv/lv/legislations/projects/article.php?id=386901