Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB atgādina par partiju deklarāciju iesniegšanas termiņu

25. Februāris, 2004.

Ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.martam politiskajām organizācijām (partijām) saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.panta pirmo daļu ir jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju par 2003.gadu.

Līdz 2004.gada 25.februārim finansiālās darbības deklarāciju par 2003.gadu ir iesniegušas 9 no 59 pagājušajā gadā reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām), no kurām diemžēl tikai četras partijas iesniegtajām deklarācijām ir pievienojušas arī likumā noteikto zvērināta revidenta atzinumu par tās finansiālo un saimniecisko darbību.

KNAB uzsver, ka saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 11.panta pirmās daļas prasībām ne retāk kā reizi gadā katras politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību revidē neatkarīga auditorfirma, kuras atzinums par attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) finansiālo un saimniecisko darbību pievienojams ikgadējai finansiālās darbības deklarācijai, kura tiek iesniegta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Politisko organizāciju (partiju) ērtībai KNAB ievietojis mājas lapā www.knab.gov.lv dokumentu sadaļā ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas variantu, kurš sagatavots atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.pantā norādāmajam minimālajam informācijas apjomam.

Saskaņā ar likumu politisko organizāciju (partiju) ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas KNAB publicē internetā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likums paredz, ka gadījumā, ja partija neiesniedz finansiālās darbības deklarāciju vai tajā nav norādītas likumā prasītās ziņas, KNAB priekšniekam ir pienākums septiņu dienu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās partijas vadītāju. Savukārt, ja arī mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas partija neiesniedz deklarāciju vai tajā nav norādījusi likumā prasītās ziņas, KNAB priekšniekam ir pienākums divu nedēļu laikā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā.