Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iesniedz ziņojumu Ministru kabinetam un Saeimai par darbības rezultātiem pirmajā pusgadā

3. Augusts, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - Birojs) Ministru kabinetam un Saeimai nosūtījis informatīvo ziņojumu par Biroja darbību laika periodā no 2007.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

Pārskata periodā Birojs uzsācis 23 kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 10 kriminālprocesi kopumā pret 20 personām, izbeigti 7 kriminālprocesi.

Biroja izmeklētie procesi liecina, ka vēl arvien nopietnas korupcijas problēmas ir iekšlietu un tiesību aizsardzības sistēmā, kur par spīti tam, ka šo institūciju pienākums ir aizsargāt personu un valsts tiesības un likumīgās intereses, strādā atsevišķi darbinieki, kas paši izdara noziedzīgus nodarījumus.

Kopumā 2007.gada pirmajā pusgadā par koruptīviem pārkāpumiem aizdomās turētā statuss tika piemērots 14 dažādu policijas iestāžu darbiniekiem. Lielākā daļa no viņiem ir kļuvuši par kukuļņēmējiem, solot neveikt kādas darbības kukuļdevēja interesēs, piemēram, neuzlikt sodu, atteikties uzsākt kriminālprocesu vai ignorēt lietiskos pierādījumus. Divos mēnešos - janvārī un maijā, par kukuļošanu tika aizturēti pat pieci Valsts policijas darbinieki, turklāt vienas aizturēšanas laikā policisti nepakļāvās Biroja darbinieka likumīgajām prasībām un uzbruka viņam, draudot pielietot šaujamieroci.

Pirmo reizi par kukuļa izspiešanu un kukuļņemšanu tika aizturēts arī cietuma priekšnieka vietnieks.

Uzticību tiesu varai nopietni iedragā arī atklātie pārkāpumi zemesgrāmatu tiesnešu darbā. Birojs savācis pietiekamus pierādījumus kriminālvajāšanas uzsākšanai par sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu - 31 kukuļa pieņemšanas gadījumu, ko izdarījusi Daugavpils Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli kukuļdevēju interesēs.

Pārskata periodā par valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu neievērošanu pie administratīvās atbildības sauktas 39 personas, kopumā piemērojot Ls 3 206 lielu sodu, savukārt 10 personām izteikts mutvārdu aizrādījums, 21 personai lūgts atlīdzināt valstij nodarītos zaudējumus Ls 65 567,42 apmērā.

Kontrolējot valsts amatpersonu darbību, vēl ar vien tiek atklāti daudzi gadījumi, kad amatpersonas ir pārkāpušas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasības, pieņemot lēmumus, kas skar viņu pašu vai radinieku personiskās vai mantiskās intereses. Visbiežāk dokumentāli tiek fiksēti amatpersonu lēmumi par savu radinieku, tai skaitā laulāto, pieņemšanu darbā un atalgošanu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā par darba samaksas noteikšanu pašiem sev, uzraudzības un kontroles funkciju īstenošanu sev pilnīgi vai daļēji piederošos uzņēmumos.

Nozīmīga problēma ir neatļauta valsts amatpersonas amata savienošana ar citiem ieņemamajiem amatiem, nesaņemot attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauju kā to prasa likums. Viena persona tādējādi ir savienojusi pamatdarbu pat ar vēl sešiem citiem amatiem.

Politisko partiju finanšu darbības kontroles jomā par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu pārkāpumiem sastādīts 31 administratīvā pārkāpuma protokols un Politisko organizāciju finansēšanas kontroles nodaļa pieņēmusi 16 lēmumus par administratīvo sodu piemērošanu politiskajām partijām, uzliekot naudas sodus Ls 13 925 apmērā. No tiem 2007.gada pirmajā pusgadā Valsts kasē nomaksāti Ls 1 700. Tāpat tika pieņemti 4 lēmumi par pretlikumīgu ziedojumu un finansējuma atmaksu kopumā Ls 6 269,37. Šobrīd politiskās partijas Valsts kasē atmaksājušas Ls 5 481,53.

Korupcijas novēršanas jomā īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par Latvijai piemērotāko lobēšanas tiesisko regulējumu. Izstrādātais koncepcijas projekts tika nodots izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē un apspriests gan ar nevalstiskajām organizācijām, dažādos uzņēmēju un juristu forumos.

Atskaites periodā Biroja pārstāvji piedalījušies un organizējuši 23 informatīvos seminārus valsts un pašvaldību amatpersonām, skaidrojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normas, valsts amatpersonu profesionālās ētikas prasības un rekomendējot institūcijām nostiprināt iekšējos pretkorupcijas pasākumus, kopumā aptverot aptuveni 1 075 valsts amatpersonu lielu auditoriju. Izplatot "Publiskās ētikas materiālu krājumu", tika organizētas vienas dienas apmācības visām valsts un pašvaldību institūcijām, kopumā aptverot tik lielu speciālistu auditoriju, kas vēl nekad līdz šim nebija izdevies.

Šajā laikā Birojs ir īpašu vērību pievērsis sabiedrības informēšanai un valsts amatpersonu izglītošanai par korupcijas negatīvajām sekām un nodarīto kaitējumu demokrātiskai valsts pārvaldei kopumā. Ir īstenota pirmā pretkorupcijas sociālās reklāmas kampaņa, kuras sauklis "Korupcija ir varas prostitūcija" provokatīvā un izaicinošā formā aicina sabiedrības locekļus veidot negatīvu attieksmi pret šo noziedzīgo un morāli degradējošo sociālo parādību.

Biroja Ziņojumu centrā ir pieņemts 101 apmeklētājs un 813 reizes saņemta informācija pa bezmaksas tālruni (8002070). Biroja lietvedībā saņemti un reģistrēti 96 juridisku personu iesniegumi un 533 fizisku personu iesniegumi par iespējams koruptīvu valsts amatpersonu rīcību.

Pilns ziņojuma teksts pieejams Biroja mājas lapā internetā - www.knab.gov.lv, sadaļā "Publikācijas".