Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ziņojums par darbības rezultātiem 2011.gada otrajā pusgadā

2. Februāris, 2012.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sagatavojis informatīvo ziņojumu par savas darbības rezultātiem 2011.gada otrajā pusgadā. Ziņojuma mērķis ir informēt sabiedrību par situāciju korupcijas novēršanas un apkarošanas funkciju izpildē un politisko partiju finansēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.

Korupcijas apkarošana

2011.gadā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīta 21 krimināllieta pret 55 personām (otrajā pusgadā – 11 pret 29) un uzsākti 20 kriminālprocesi (otrajā pusgadā – 8). Lai nodrošinātu izmeklēšanas darbības arī ārpus Latvijas robežām, vairāku sarežģītāko un apjomīgāko izmeklējamo krimināllietu ietvaros ir nosūtīti vairāk nekā 40 tiesiskās palīdzības lūgumu.

No visām 2011.gadā prokuratūrai nosūtītajām krimināllietām pirmstiesas izmeklēšana pērn ir pabeigta jau 15, no tām 12 krimināllietas nodotas tiesai (kopumā pret 22 personām), 1 krimināllietā prokurors un apsūdzētā persona vienojušies par vainas atzīšanu un sodu, savukārt 2 kriminālprocesi ir izbeigti (kopumā pret 2 personām). Arī 5 no 12 nodotajām krimināllietām tiesa ir apstiprinājusi prokuroru un 7 apsūdzēto personu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu.

Valsts amatpersonu darbības kontrole

Saistībā ar likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto ierobežojumu neievērošanu tika veiktas pārbaudes par 306 valsts amatpersonām, izskatītas 85 administratīvā pārkāpuma lietas, kuru ietvaros administratīvi sodīta 41 valsts amatpersona (2011.gadā kopumā – 182 lietās sodītas 88 valsts amatpersonas, bet 81 – izteikts mutvārdu aizrādījums).

Pretkorupcijas politika

Pretkorupcijas politikas koordinēšanā un normatīvo aktu projektu izstrādē 2011.gada otrajā pusgadā KNAB izstrādāja un apstiprināšanai Ministru kabinetā  iesniedza vairākus tiesību aktu projektus, no tiem būtiskākie ir koncepcijas projekti par ”Korupcijas risku mazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās” un ”Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem”.

Politisko partiju un finansēšanas kontrole

Veikto pārbaužu ietvaros 2011.gada otrajā pusgadā par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma normu pārkāpumiem tika sastādīti 19 administratīvā pārkāpuma protokoli un pieņemti 16 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu politiskajām partijām. Politiskajām partijām uzdots atmaksāt pretlikumīgi saņemtos finanšu līdzekļus: 1 000 latu – ziedotājiem un 18 920,69 – valsts budžetā.

2011.gadā kopumā valsts budžetā nomaksāti par pieļautajiem pārkāpumiem uzliktie naudas sodi politiskajām partijām 6 190 latu apmērā un medijiem 1455 latu apmērā, savukārt politiskās partijas atmaksājušas pretlikumīgi saņemtos finanšu līdzekļus kopumā 42 817,12 latu apmērā.

2011.gada otrajā pusgadā KNAB Ziņojumu centrā ir pieņemti 84 apmeklētāji un 824 reizes saņemta informācija pa uzticības tālruni 80002070. Biroja lietvedībā saņemti un reģistrēti 3 356 dokumenti, savukārt birojs nosūtījis 5 517 dokumentus valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām.

Detalizētāku informāciju par KNAB darbības rezultātiem 2011.gada otrajā pusgadā skatīt sadaļā "Ziņojumi Saeimai un Ministru kabinetam".