Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Latviju apmeklē GRECO eksperti

5. Jūnijs, 2012.

No 4. līdz 8. jūnijam Latvijā uzturēsies Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO – Groupe d’Etats contre la corruption) ekspertu delegācija, kuras uzdevums ir novērtēt Latvijas situāciju korupcijas novēršanas jomā un sagatavot ceturtās novērtēšanas kārtas ziņojumu, sniedzot rekomendācijas trūkumu novēršanai.

GRECO dalībvalstu ceturtajā novērtēšanas kārtā ir paredzēts noskaidrot, vai dalībvalstis ir izpildījušas Eiropas Padomes prasības par korupcijas novēršanu parlamentos, tiesu sistēmā un prokuratūras iestādēs. Šajā kārtā Latviju vērtē četri eksperti no Lietuvas, Slovēnijas, Spānijas un Itālijas, kā arī pārstāvji no GRECO sekretariāta Strasbūrā. Galvenie aplūkotie jautājumi korupcijas novēršanas jomā ir ētikas kodeksi, to ievērošanas uzraudzības mehānismi, piemērojamā atbildība, kā arī ar interešu konflikta novēršanu saistītie jautājumi, ienākumu deklarēšanas sistēma un iesniegtās informācijas pārbaudes mehānismi.

Vizītes ietvaros ārvalstu eksperti tiksies ar pārstāvjiem no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas, kā arī Augstākās tiesas un citām tiesu institūcijām. Ekspertiem ir plānotas tikšanās arī ar politisko partiju, sabiedrisko organizāciju un mediju pārstāvjiem.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju un dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi. Novērtējuma ziņojumu neatņemama sastāvdaļa ir rekomendācijas, par kuru ievērošanu dalībvalstij ir jāatskaitās GRECO plenārsēdē. Ar GRECO novērtējuma ziņojumiem par Latviju var iepazīties KNAB mājaslapā.

Pirmo reizi GRECO eksperti Latviju apmeklēja 2001.gadā, pēc tam arī 2004. un 2008.gadā, attiecīgi sagatavojot pirmās, otrās un trešās novērtēšanas kārtas ziņojumu par Latvijas situāciju korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000.gada 15.jūnijā, līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šobrīd GRECO sastāvā ir 49 dalībvalstis. Plašāk par GRECO – www.coe.int/greco.