Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB iesniedz grozījumu projektu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

10. Februāris, 2006.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs iesniedzis Ministru prezidentam tālākai virzīšanai uz Ministru kabineta sēdi KNAB izstrādāto Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma grozījumu projektu, lai precīzi noteiktu pārsniegtā priekšvēlēšanu izdevumu apmēra atmaksāšanas kārtību.

Pašlaik likumā ir noteikta tikai pretlikumīgi saņemto finanšu līdzekļu atmaksāšanas kārtība. Paredzot priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus un partiju atbildību par to neievērošanu, likumdevējs analoģiski citām likumā paredzētajām situācijām nav precīzi noteicis pārsniegtā apmēra atmaksāšanas kārtību. Tāpēc šobrīd par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra neievērošanu partijas var sodīt tikai ar administratīvo sodu, kura maksimālā summa ir 5 000 latu, bet, līdzīgi kā citās likumā paredzētajās situācijās, kad partija ir pārkāpusi likuma normas, nevar nodrošināt attiecīgo finanšu līdzekļu ieskaitīšanu valsts budžetā.

Lai nodrošinātu nepieciešamo tiesisko regulējumu Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma mērķa sasniegšanai, KNAB sagatavotais grozījumu projekts paredz atmaksāt valsts budžetā finanšu līdzekļus pārsniegto priekšvēlēšanu izdevumu apmērā.

Valsts sekretāru sanāksmē grozījumu projekts tika izsludināts 2005.gada 29.decembrī un pēc atkārtotas saskaņošanas ar citām institūcijām iebildumi nav saņemti, līdz ar to projekts uzskatāms par saskaņotu bez iebildumiem.

KNAB atgādina, ka saskaņā ar likumu partijām, kas iesniegs deputātu kandidātu sarakstus 9.Saeimas vēlēšanām 2006.gada 7.oktobrī:

1) ne vēlāk kā līdz 7.septembrim jāiesniedz priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, kurā norādāmi visi priekšvēlēšanu izdevumi, kas partijai radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām, kā arī paziņojumu par plānoto vēlēšanu izdevumu kopējo summu;

2) ne vēlāk kā līdz 6.novembrim jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, kurā norāda visus ar vēlēšanu kampaņu saistītos ieņēmumus un izdevumus, kas radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies pēc vēlēšanām maksājot ar vēlēšanu kampaņu saistītos rēķinus.

Saskaņā ar likumu par priekšvēlēšanu izdevumiem, uz kuriem attiecas likumā noteiktie ierobežojumi - 0,20 lati uz katru vēlētāju iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, uzskatāmi visi tie izdevumi, kas partijai radušies no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai un kas radīsies pēc vēlēšanām, maksājot par sekojošām darbībām:

  • maksājot par reklāmas izvietošanu;
  • izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;
  • maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu sagatavošanu, vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;
  • maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām;
  • īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;
  • izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;
  • finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);
  • sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus.

Ar sagatavoto Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma grozījumu projektu un tā anotāciju var iepazīties KNAB mājas lapas jaunumu sadaļā "Likumprojekti".