Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB aicina informēt par koruptīviem pārkāpumiem

1. Jūlijs, 2011.

Lai atvieglotu informācijas iesniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) iedzīvotāju ērtībai ir sagatavojis iesnieguma veidlapu ziņošanai par koruptīviem pārkāpumiem.

KNAB cīņa ar korupciju bez sabiedrības atbalsta ir apgrūtināta, tāpēc iesnieguma veidlapa tāpat kā KNAB Ziņojumu centrs izveidots ar mērķi radīt iespējami labvēlīgus apstākļus iedzīvotāju saskarsmei ar KNAB. Iesnieguma veidlapa, kas lejuplādējama KNAB mājaslapā, dod iespēju iedzīvotājiem norādīt to informāciju, kas nepieciešama KNAB, lai pēc iespējas ātrāk identificētu un atklātu notikušu vai gatavotu koruptīvu noziedzīgu nodarījumu.

Analizējot KNAB saņemtās informācijas atbilstību tā kompetencei, jāsecina, ka trīs gadu laikā palielinājusies sabiedrības izpratne par Biroja kompetenci un audzis arī to iesniegumu īpatsvars, kuru izvērtēšana atbilst KNAB kompetencei – no 46% sasniedzot gandrīz 60%. No visiem 2010.gadā KNAB reģistrētajiem privātpersonu iesniegumiem 58% atbilda KNAB kompetencei un tika nodoti atbildīgo amatpersonu izvērtēšanai un faktu pārbaudēm, savukārt 42% saturēja informāciju, kuras pārbaude neatbilda KNAB kompetencei. Vienlaikus samazinājies arī anonīmo iesniegumu īpatsvars, kas liecina par sabiedrības gatavību atklāti ziņot par iespējamiem likumpārkāpumiem valsts amatpersonu darbībā. Pēdējo trīs gadu laikā vidējais KNAB saņemto iesniegumu skaits ir bijis stabils, kas lielā mērā ir skaidrojams ar noturīgu sabiedrības uzticību pretkorupcijas iestādes darbībai. Tāpat noturīga tendence, ka visvairāk iesniegumu saņemts par iespējamiem koruptīviem nodarījumiem pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās (2010.gadā – 23%). Palielinājies iesniegumu skaits arī par dažādām valsts iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām (2010.gadā – 12%). Aptuveni 5% no pērn saņemtajiem iesniegumiem saturēja sūdzības par iespējamām prettiesiskām darbībām saistībā ar publisko iepirkumu procedūrām.

2011.gada pirmajos sešos mēnešos KNAB Ziņojumu centrā ir pieņemti 78 apmeklētāji, kas ir par 26% vairāk nekā 2010.gada otrajā pusgadā. Šogad KNAB lietvedībā ir saņemti 460 fizisku personu un 81 juridisku personu iesniegums (2010.gada otrajā pusgadā attiecīgi – 450 un 87).

KNAB atgādina, ka Ziņojumu centrā informāciju par izdarītajiem vai uzsāktajiem valsts amatpersonu koruptīvajiem noziedzīgiem nodarījumiem un interešu konfliktiem, kā arī politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem var iesniegt:

  • personīgi darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.00 (Rīgā, Brīvības ielā 104, korpuss 2, 123.kabinets),
  • pa uzticības tālruni 8000 2070,
  • pa faksu 67 33 11 50,
  • pa pastu (Brīvības iela 104 k-2, Rīga, LV-1001),
  • pa elektronisko pastu (knab@knab.gov.lv).

Ziņotājam tiek nodrošināta anonimitāte, jo saskaņā ar KNAB iekšējiem normatīvajiem aktiem informācijas sniedzēja personīgie dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju un netiek izpausti trešajām personām, tai skaitā tām personām, par kurām tiek sniegta informācija.

KNAB novērš un apkaro korupciju, kā arī kontrolē politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību. Atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam korupcija ir kukuļošana vai jebkura cita valsts amatpersonas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām. KNAB neizskata jautājumus, kuri neatbilst KNAB kompetencei.