Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Latvija izpildījusi visas OECD Pretkorupcijas darba grupas prasības

15. Marts, 2013.

Šodien, 15.martā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB), Tieslietu, Finanšu un Ārlietu ministriju pārstāvji piedalās kārtējā OECD Pretkorupcijas darba grupas sanāksmē Parīzē un informē par Latvijas gatavību pievienoties OECD konvencijai "Par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos" (Pretkorupcijas konvencija).

Latvija ir izpildījusi visas OECD Pretkorupcijas darba grupas 2012.gadā izvirzītās prasības un sanāksmes laikā Latvijas pārstāvji aicināja OECD Pretkorupcijas darba grupas sekretariātu pabeigt Latvijas novērtējumu, lai nākamajā sanāksmē š.g. jūnijā pieņemtu lēmumu par pilntiesīgu Latvijas dalību OECD Pretkorupcijas darba grupā. Jau tuvākajā laikā Latvija iesniegs ziņojumu par prasību izpildi.

Lai nodrošinātu Latvijas tiesību aktu atbilstību OECD Pretkorupcijas konvencijas nosacījumiem, 2012.gada decembrī un 2013.gada martā Latvijas Republikas Saeima ir pieņēmusi būtiskus grozījumus Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā un likumā “Par uzņēmumu ienākumu nodokli”.

Grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā paredz pilnveidot regulējumu attiecībā uz juridiskajām personām piemērojamajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem. Minētie grozījumi paredz precīzāk definēt subjektu loku, kuriem var piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus, kā arī paredz iespēju atdalīt procesu pret fizisko personu no procesa pret juridisko personu, ļaujot piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekli uzņēmumam arī gadījumos, kad fiziskā persona vēl nav notiesāta.

Savukārt grozījumi likumā „Par uzņēmumu ienākumu nodokli” skaidri un nepārprotami nosaka, ka pie izdevumiem, kas ir tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nedrīkst pieskaitīt materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus, kas izlietoti noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, tostarp doti valsts amatpersonai kā kukulis vai doti valsts vai pašvaldības iestādes darbiniekam, kurš nav valsts amatpersona, vai valsts institūcijas pilnvarotai tādai pašai personai par nelikumīgu darbību izdarīšanu, vai arī privātpersonai komerciālās uzpirkšanas nolūkos.

OECD Pretkorupcijas konvencijas mērķis ir izveidot patiesi līdzvērtīgus konkurences apstākļus mūsdienu starptautiskajā biznesa vidē. Tāpēc tā nosaka, ka valstij ir jākriminalizē ārvalstu amatpersonu kukuļdošanu starptautiskajos biznesa darījumos, paredzot kriminālatbildību par ārvalstu amatpersonas kukuļošanu gan fiziskajām, gan juridiskajām personām, nodrošinot efektīvas sankcijas, lai personas atturētos no nelikumīgas rīcības.