Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sagatavojis pārskatu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009. – 2013.gadam izpildi

9. Maijs, 2011.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārskata veidā ir apkopojis valsts pārvaldes iestāžu iesniegtās atskaites par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas izpildi laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim.

Ministru kabineta 2009.gadā apstiprinātā Korupcijas novēršanas un apkarošanas programma (turpmāk – programma) ir veidota kā kompleksa pretdarbība korupcijai un tajā ir noteikti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā 2009. – 2013.gadam. Programmā ir noteikti 70 uzdevumi, par to īstenošanu atbildīgās institūcijas un konkrēti izpildes termiņi.

KNAB sagatavotajā pārskatā ir apkopota informācija par 56 programmas uzdevumiem, kuru īstenošana bija noteikta 2009. un 2010.gadā. Apkopojot institūciju sniegtās atskaites par programmas izpildi, KNAB secinājis, ka atbilstoši programmā noteiktajam ir izpildīti 82% no pārskatā minētajiem uzdevumiem.

Saskaņā ar valdības nolemto KNAB koordinē programmas ieviešanu un tās īstenošanā iesaistītās institūcijas reizi gadā iesniedz birojam informāciju par uzdevumu izpildi.

Ar programmas īstenošanas pārskatu var iepazīties KNAB mājaslapā internetā sadaļā „Korupcijas novēršana” apakšsadaļā „Attīstības plānošana”.