Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sniedz atbildi Ministru prezidentam par viņa uzdevumu izpildi

28. Aprīlis, 2004.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - Birojs) ir izvērtējis Ministru prezidenta Induļa Emša doto uzdevumu izpildes iespējas sakarā ar dienesta pārbaudes komisijas (turpmāk - komisija) iesniegtajiem ieteikumiem, izvērtējot Biroja priekšnieka pienākumu izpildītājas Jutas Strīķes rīcības likumību.

Birojs secinājis, ka Ministru prezidenta uzdevums atjaunot amatā atbrīvoto darbinieku nav izpildāms, jo darbinieka atjaunošana darbā un atlīdzības izmaksa par piespiedu kavējumu saskaņā ar Darba likumu un Darba strīdu likumu ir tiesas kompetencē. Savā atbildē Birojs informē Ministru prezidentu, ka, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 18.pantu, atbrīvotajam darbiniekam ir izmaksāta kompensācija mēnešalgas apmērā sakarā ar amata vietas likvidāciju. Turklāt attiecīgajam darbiniekam bija izteikts priekšlikums turpināt darbu Birojā citā amatā kolēģa ilgstošas prombūtnes laikā. Tomēr darbinieks šo piedāvājumu nepieņēma.

Pildot Ministru prezidenta uzdevumu, Biroja priekšnieka pienākumu izpildītāja J.Strīķe ir uzdevusi atjaunot interneta un elektroniskā pasta pieslēgumu darbiniekam, kurš bija izteicis aizskarošu norādi Sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības nodaļas darbiniekiem par atsevišķu Biroja darbinieku kompetences trūkumu. Vienlaikus Birojs atzīst, ka komisijas atzinumā ir sagrozīti fakti par attiecīgā darbinieka un Juridiskās nodaļas vadītājas Violetas Zeppas - Priedītes rīcību. Patiesībai neatbilst komisijas secinājumi, ka Juridiskās nodaļas vadītāja lūgusi vadību izvērtēt konkrētā darbinieka iespējas turpināt darbu Birojā. Savā dienesta ziņojumā Juridiskās nodaļas vadītāja norādīja, ka izteiktajos komentāros ir pausta īstenībai neatbilstoša un aizskaroša informācija, tādējādi rīkojoties pretēji labiem tikumiem, kas nav savienojams ar darba tiesisko attiecību veikšanu. Tāpēc Juridiskās nodaļas vadītāja bija izteikusi lūgumu Biroja vadībai veikt nepieciešamos pasākumus šādas rīcības izvērtēšanai. Birojs uzskata, ka komisijas ieteikums Ministru prezidentam izteikt aizrādījumu Juridiskās nodaļas vadītājai V.Zeppai - Priedītei ir atceļams.

Pildot Ministru prezidenta uzdevumu atcelt rīkojumu par dienesta izmeklēšanas komisijas izveidošanu un izbeigt uzsākto izmeklēšanu pret Korupcijas analīzes un pretdarbības metodikas izstrādes nodaļas vadītāju Alekseju Loskutovu, Birojs atzīst, ka dienesta izmeklēšanu nav iespējams pabeigt un pieņemt lēmumu par A.Loskutova atbildību. Tāpēc dienesta izmeklēšanas komisijas secinājumi ir nosūtīti Ministru prezidentam un viņam izteikts lūgums sniegt savu viedokli par turpmāko rīcību šajā jautājumā, jo izmeklēšanas gaitā ir konstatēti vairāki fakti, kas liecina par A.Loskutova nepietiekami veikto darbu savas nodaļas vadīšanā.

Biroja vadība ir izvērtējusi iespējas pieņemt darbā psihologu un atzinusi to par neiespējamu, jo, īstenojot Biroja darba prioritātes, tiek veikta finanšu līdzekļu pārdale, lai palielinātu amata vietu skaitu Izziņas nodaļā.

Atbildes vēstulē Ministru prezidentam I.Emsim izteikts priekšlikums tikties ar Biroja vadību, lai pārrunātu aktuālos Biroja darba jautājumus.