Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Noteiks amatpersonu pieņemto dāvanu izmantošanas un izpirkšanas kārtību

2. Augusts, 2007.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izsludinājis Valsts sekretāru sanāksmē 2007.gada 2.augustā Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas valsts amatpersonu pieņemtās dāvanas, pildot tām savus pienākumus.

Likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" nosaka, ka valsts amatpersonu pieņemtās dāvanas saistībā ar savu pienākumu pildīšanu ir valsts vai attiecīgās pašvaldības īpašums.

MK noteikumu projekts nosaka valsts amatpersonām pienākumu nedēļas laikā pēc dāvanas pieņemšanas iesniegt institūcijas vadītajam rakstisku paziņojumu. Vispirms to izskata attiecīgajā institūcijā izveidotā dāvanu novērtēšanas komisija, kuras pienākumos ietilpst arī dāvanas pieņemšanas likumības pārbaude. Ņemot vērā komisijas atzinumu par dāvanas izmantošanas iespējām, lēmumu pieņem institūcijas vadītājs.

Projekts paredz vairākas iespējas, kā izmantot dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus. Pieņemtās dāvanas var izmantot gan tās valsts vai pašvaldību institūcijas vajadzībām, kurā dāvanas pieņēmējs ieņem amatu, gan nododot bez atlīdzības citas institūcijas vajadzībām. Ja amatpersonas pieņemtajai dāvanai tiek konstatēta mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība, tā tiek nodota muzejam krājumu papildināšanai un ekspozīcijas veidošanai.

Saskaņā ar likuma prasībām pieņemtās dāvanas valsts amatpersonām ir tiesības izpirkt līdz amata pienākumu pildīšanas beigām, bet Valsts prezidents, Ministru prezidents un Saeimas priekšsēdētājs - arī sešus mēnešus vēlāk.

Naudas līdzekļus atbilstoši izpērkamās dāvanas vērtībai attiecīgā amatpersona iemaksā institūcijas kontā, bet institūcija šos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžetā. Amatpersonām ir aizliegts izpirkt tās dāvanas, kurām ir mākslas vai kultūrvēsturiska vērtība.

Ar informatīvā ziņojuma projektu var iepazīties KNAB mājas lapā projektu sadaļā - http://www.knab.gov.lv/news/projects/.