Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome izstrādājusi rekomendācijas tiesu varas nostiprināšanai un korupcijas risku mazināšanai

15. Marts, 2005.

KNAB Sabiedriskā konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) atzīst, ka cīņa pret korupciju nedos vēlamos rezultātus bez neatkarīgas, taisnīgas un no korupcijas brīvas tiesu varas, tādēļ tā ir izstrādājusi rekomendācijas tiesu varas nostiprināšanai un korupcijas risku mazināšanai šajā jomā. Rekomendācijas ir nosūtītas LR Augstākās tiesas priekšsēdētājam A.Guļānam, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniecei tiesu jautājumos V.Krūmiņai, kā arī Latvijas tiesnešu biedrībai un Tiesnešu mācību centram.

Tikšanās laikā ar A.Guļānu un V.Krūmiņu 2004.gada decembrī Padome ar gandarījumu konstatēja, ka tiesu varā veikti daudzi pasākumi, lai mazinātu korupcijas iespējas, kā arī uzlabotu tiesnešu profesionālo ētiku un kvalifikāciju. Piemēram, ir sākta tiesu darba atklātības uzlabošana, pilnveidota jauno tiesnešu atlase, Augstākā tiesa aizvien aktīvāk apkopo un analizē tiesu praksi.

Tomēr Padomes diskusijās tika atzīmētas arī nozīmīgas problēmas tiesu varā Latvijā:

 • Tiesu varas neatkarība no valsts vai politiskās ietekmes vēl nav pietiekama.
 • Tiesu vara cieš no nepietiekamas sabiedrības uzticības, t.sk. no aizdomām par korupciju.
 • Ir tikpat kā neiespējami novērst tiesneša korumpētu rīcību, kamēr tiesnesis, izmantojot savu normatīvajos aktos noteikto rīcības brīvību, nepieļauj klajus likuma vai tiesnešu ētikas kodeksa pārkāpumus - rezultātā atsevišķi negodīgi tiesneši var ilgstoši graut tiesiskumu un visas tiesu varas prestižu.
 • Latvijā ir nepietiekami konsekventa sodu prakse, un spriedumi ne vienmēr ir pietiekami argumentēti.
 • Tiesnešiem nereti trūkst zināšanas, kas nepieciešamas izskatot lietas saistībā ar finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, kā arī citās specifiskās tiesību nozarēs.
 • Ilgie administratīvo un civillietu izskatīšanas termiņi faktiski nenodrošina pietiekamu pieejamību tiesām.
 • Iekavēta ir šķīrējtiesu darba sakārtošana.

Diskusiju rezultātā Padome ir vienojusies par sekojošām rekomendācijām Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas īstenošanai un iespējamai pilnveidošanai. Šo rekomendāciju īstenošana veicinātu tiesu varas spēju cīnīties pret korupciju un mazinātu korupcijas risku pašās tiesās:

 • Jāizstrādā tiesnešiem izglītojoši palīgmateriāli sodu noteikšanā un to argumentācijā, kā arī jānodrošina atbilstošas mācības.
 • Jānostiprina iekšējā kontrole un pretkorupcijas sistēma visās tiesās, kas paredz, piemēram, kārtību, kā rīkoties tiesu varas ietvaros gadījumos, kad kāda tiesneša dzīves līmenis acīmredzami pārsniedz viņa deklarētos ienākumus.
 • Jāizvērtē lietu sadales sistēma tiesās, lai pārliecinātos, ka tiešām nepastāv iespējas negodprātīgu apsvērumu ietekmē konkrētas lietas izskatīšanu nodot konkrētam tiesnesim.
 • Jāturpina un jāpilnveido tiesnešu mācības (kopā ar citām tiesu varai piederošajām personām), kas nepieciešamas sarežģītu, it īpaši, ar finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem saistītu lietu izskatīšanā, uzsverot arī ētikas jautājumus.
 • Jāveicina tiesnešu darba un tā kvalitātes vispusīga vērtēšana, kas nostiprinātu atalgojuma un karjeras iespēju atkarību no darba kvalitātes, kā arī palīdzētu sekot tiesnešu darbības tiesiskumam.
 • Jāpaaugstina pieejamību tiesu varai, tostarp nevilcinoties jānokomplektē vakantās tiesnešu amata vietas, kā arī jāveicina strīdu kvalitatīvu ārpustiesas risināšanu.