Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB informē par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas nosacījumiem

24. Jūlijs, 2014.

Saistībā ar 2014.gada 4.oktobrī plānotajām Saeimas vēlēšanām Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) informē, ka laika posms no 7. jūnija līdz vēlēšanu dienai saskaņā ar likumu ir priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kura laikā aģitācijas veikšana un aģitācijas materiālu izvietošana televīzijā un radio, preses izdevumos, internetā un publiskās vietās notiek atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktajai kārtībai.

Šajā laikā politiskā partija vai to apvienība priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz 422 997,09 EUR, ja politiskā partija vai to apvienība iesniegusi savu deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanām visos vēlēšanu apgabalos.

Savukārt, ja politiskā partija vai to apvienība iesniegusi savus deputātu kandidātu sarakstus atsevišķos vēlēšanu apgabalos, tad priekšvēlēšanu izdevumiem drīkst izlietot summu, kas nepārsniedz: Rīgā - 126 220,29 EUR; Vidzemē - 112 089,29 EUR; Latgalē - 64 886,49 EUR; Kurzemē - 56 118,49 EUR; Zemgalē - 63 682,53 EUR.

Šie izdevumu limiti attiecas uz priekšvēlēšanu aģitācijas izvietošanu (televīzijā, radio, presē, internetā, telpās un publiskās vietās) un labdarības pasākumu finansēšanu, sponsorēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus).

Ar politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistītās personas, kuras savā vārdā veic priekšvēlēšanu aģitāciju, reklāmas izvietošanai, pasta izdevumiem un labdarības pasākumu finansēšanai, sponsorēšanai ir noteikts izmantojamo līdzekļu ierobežojums – 4 800 EUR, neatkarīgi no datuma, kad noslēgts līgums vai izrakstīts rēķins, saņemts vai veikts maksājums.

Atbilstoši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumam aģitācijas veicējs, kas vienojies ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, preses izdevumu vai arī personām par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu par maksu publiskās vietās (neatkarīgi no īpašuma piederības), internetā (izņemot aģitācijas veicēja mājaslapu internetā) vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc katra līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta KNAB paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu vai pasta pakalpojumu izmantošanu. Tāpat ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas jānosūta attiecīgs  paziņojums KNAB.

Vēršam uzmanību, ka saistībā ar priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanu jāievēro arī citas normatīvajos aktos noteiktās prasības un ierobežojumi, piemēram, pirms vai pēc katras priekšvēlēšanu aģitācijas radio vai televīzijā, kā arī preses izdevumā un internetā izvietotā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norādāma persona, kas attiecīgo priekšvēlēšanu aģitāciju apmaksājusi.

Tāpat ir aizliegts izmantot valsts un pašvaldību administratīvos resursus priekšvēlēšanu aģitācijā. Par administratīvo resursu izmantošanu uzskatāma valsts un atvasinātu publisku personu institūciju un kapitālsabiedrību, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas (akcijas), kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, finanšu līdzekļu, kustamas un nekustamas mantas izmantošana vai pakalpojumu sniegšana priekšvēlēšanu aģitācijai, kā arī šo institūciju reklamēšana par samaksu 30 dienu periodā pirms vēlēšanām, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta ar deputāta kandidāta, politiskās partijas, politisko partiju apvienības, kā arī politiskās partijas, vai politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzīto kandidātu Ministru prezidenta vai ministra amatam, vai ar politisko partiju vai politisko partiju apvienību saistītas personas atspoguļojumu vai šāda kandidāta vai personas darbības atspoguļojumu.

KNAB aicina iedzīvotājus gadījumos, kad tiek pamanītas pazīmes par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas mērķiem (piemēram, autotransporta vai cita tehniskā aprīkojuma izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijas organizēšanai vai izplatīšanai utml.),  vērsties KNAB, zvanot pa bezmaksas tālruni  8000 20 70 vai rakstot uz e-pastu knab[at]knab.gov.lv.

Savukārt paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu (veidlapa Word un PDF formātos), lūdzam iesniegt elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai pa pastu – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Brīvības ielā 104 k-2, Rīgā, LV-1001. Lai paātrinātu informācijas apriti, par iesniegšanas datumu tiks uzskatīts ieskanētas paziņojuma kopijas atsūtīšanas datums arī uz e-pastu agitacija[at]knab.gov.lv vai faksu (fakss 67331150), ja vēlāk tiks saņemts dokumenta oriģināls pa pastu. Neskaidrību gadījumā jautājumus var uzdot elektroniski, rakstot uz e-pastu: jautajums[at]knab.gov.lv.

Informatīvais paziņojums par priekšvēlēšanu izdevumu apmēru pirms Saeimas vēlēšanām

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma piemērošanas vadlīnijas atbilstoši KNAB kompetencei pieejamas šeit.