Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Starpvalstu pretkorupcijas grupas GRECO ceturtās novērtēšanas kārtas ziņojums

6. Maijs, 2015.

Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO – Groupe d’Etats contre la corruption) ir sniegusi ceturtās novērtēšanas kārtas atbilstības ziņojumu. Tas pieņemts GRECO 67. plenārsēdē, kas norisinājās no šī gada 23. līdz 27. martam Strasbūrā.

GRECO dalībvalstu ceturtajā novērtēšanas kārtā dalībvalstīm bija jāizpilda Eiropas Padomes prasības par korupcijas novēršanu parlamentos, tiesu sistēmā un prokuratūras iestādēs. Šajā kārtā Latviju vērtēja četri eksperti no Lietuvas, Slovēnijas, Spānijas un Itālijas, kā arī pārstāvji no GRECO sekretariāta Strasbūrā.

Galvenie aplūkotie jautājumi korupcijas novēršanas jomā ir ētikas kodeksi, to ievērošanas uzraudzības mehānismi, piemērojamā atbildība, kā arī ar interešu konflikta novēršanu saistītie jautājumi, ienākumu deklarēšanas sistēma un iesniegtās informācijas pārbaudes mehānismi.

Ceturtās novērtēšanas kārtas atbilstības ziņojumā GRECO sniedza Latvijai 14 rekomendācijas. GRECO secina, ka Latvija apmierinoši  ir īstenojusi tikai divas no četrpadsmit ceturtās novērtēšanas kārtas ziņojumā iekļautajām rekomendācijām, četras ir īstenotas daļēji un astoņas rekomendācijas nav īstenotas.

Atsaucoties uz plašajām diskusijām, ko raisīja jautājums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) neatkarības stiprināšanu, GRECO pozitīvi ir vērtējusi mūsu valsts nostāju par KNAB strukturālo nedalāmību, ko GRECO 67.plenārsēdē apliecināja Latvijas vēstnieks Eiropas Padomē Rolands Lappuķe, ka KNAB kā vienota korupcijas  novēršanas un apkarošanas iestāde netiks pakļauta jebkādai sadalei vai padotības maiņai publiskās pārvaldes hierarhijā. Tāpat arī Ministru prezidente Laimdota Straujuma savā vēstulē Starpvalstu pretkorupcijas grupai norādīja, ka nepieļaus KNAB sadalīšanu vai tā pievienošanu citai valsts pārvaldes institūcijai, kā arī nodrošinās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojekta tālāku virzīšanu un apstiprināšanu.

Šajā ziņojumā tiek norādīts, ka KNAB nevar un nedrīkst būt viens pretkorupcijas reformu īstenošanā un virzīšanā, tam ir nepieciešams atbalsts no izpildvaras, likumdevēja un tiesu varas puses.

GRECO darbības mērķis ir uzlabot tās dalībvalstu spēju apkarot korupciju un dinamiska savstarpējā novērtējuma procesa un dalībvalstu spiediena ceļā kontrolēt pieņemto saistību izpildi. Novērtējuma ziņojumu neatņemama sastāvdaļa ir rekomendācijas, par kuru ievērošanu dalībvalstij ir jāatskaitās GRECO plenārsēdē. Ar GRECO novērtējuma ziņojumiem par Latviju var iepazīties KNAB mājaslapā.

Pirmo reizi GRECO eksperti Latviju apmeklēja 2001.gadā, pēc tam arī 2004. un 2008.gadā, attiecīgi sagatavojot pirmās, otrās un trešās novērtēšanas kārtas ziņojumu par Latvijas situāciju korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Eiropas Padomes līgumam par GRECO nodibināšanu Latvija pievienojās 2000.gada 15.jūnijā, līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijā koordinē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Šobrīd GRECO sastāvā ir 49 dalībvalstis. Plašāk par GRECO – http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp.

GRECO ceturtās novērtēšanas kārtas atbilstības ziņojums pieejams šeit.