Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB ierosina uzsākt kriminālvajāšanu pret divām IZM amatpersonām

17. Marts, 2006.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtījis Ģenerālprokuratūrai krimināllietas materiālus saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valdījumā esoša nekustamā īpašuma iznomāšanu Mežaparkā. KNAB izmeklētājs uzskata, ka savākti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām Izglītības un zinātnes ministrijas bijušajām amatpersonām.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtījis Ģenerālprokuratūrai krimināllietas materiālus saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valdījumā esoša nekustamā īpašuma iznomāšanu Mežaparkā. KNAB izmeklētājs uzskata, ka savākti pietiekami pierādījumi kriminālvajāšanas uzsākšanai pret divām Izglītības un zinātnes ministrijas bijušajām amatpersonām.

Izvērtējot liecības un citus kriminālprocesā savāktos pierādījumus, KNAB izmeklētājs ierosina prokuroram uzsākt kriminālvajāšanu pret IZM bijušo valsts sekretāru par dienesta pilnvaru pārsniegšanu (KL 317.panta otrā daļa)[i], bet pret IZM juristi - par bezdarbību (KL 319.panta otrā daļa).[ii]

Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, konstatēts, ka IZM bijušais valsts sekretārs, būdams valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, izdarīja tīšas darbības, pārkāpjot savu dienesta pilnvaru robežas un rīkojoties pretēji dienesta interesēm, tādējādi radot būtisku kaitējumu un izraisot smagas sekas, savukārt IZM juriste, kas sagatavoja attiecīgo līgumu, nav veikusi darbības, kas viņai būtu jāveic saskaņā ar ieņemamā amata pienākumiem, lai novērstu kaitējumu.

Kriminālprocesa materiāli liecina, ka 2004.gada decembrī IZM bijušais valsts sekretārs noslēdza līgumu ar SIA "Studentu Centrs" par valstij piederoša nekustamā īpašuma kompleksa iznomāšanu Mežaparkā ar acīmredzami valstij neizdevīgu nomas maksu un neievērojot nomas maksas noteikšanu regulējošos normatīvos aktus. Pirmstiesas izmeklēšanā secināts, ka nomas maksas apmērs - 1 500 latu neatbilst ne tikai reālajai tirgus vērtībai, bet arī atbilstoši normatīvajiem aktiem nosakāmajai minimālajai nomas maksai - nomas maksas mēneša apmēram faktiski bija jābūt vismaz par 4 565 latiem augstākam nekā līgumā noteiktais. Faktiski uz zemesgabala esošo ēku un būvju lietošanas tiesības "uzdāvinātas" komercsabiedrībai uz 20 gadiem, tādējādi līguma darbības laikā (vismaz 20 gadu) valstij tiktu nodarīts materiāls zaudējums līdz pat vairāku miljonu latu apmēram.

Nekustamais īpašums, uz kura esošo ēku un būvju kopējā bilances vērtība ir gandrīz 1 000 000 latu, bet zemesgabala kadastrālā vērtība ir 230 545 latu, tika nodots lietošanā komercsabiedrībai, kura tikusi nodibināta tieši pirms līguma noslēgšanas un kurai nav bijusi atbilstoša komercdarbības pieredze, turklāt nepieprasot apsaimniekošanas plānu un nepārliecinoties par finanšu resursu piesaistes iespējām.

Turklāt nododot SIA "Studentu Centrs" nomas lietošanā nekustamo īpašumu Mežaparkā, amatpersonas nav izvērtējušas IZM tiesību apjomu uz konkrēto nekustamo īpašumu un pārkāpa normatīvajos aktos noteikto, ka īpašums jānodod lietošanā tieši Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) un nevis kādai citai personai. Veicot kriminālprocesu, tika noskaidrots, ka, noslēdzot līgumu ar SIA "Studentu Centrs" tika nodarīts ne tikai materiāls zaudējums lielā apmērā valstij, bet arī tika būtiski apdraudētas citu personu ar likumu aizsargātās tiesības un intereses - gan RTU, gan nomnieku, kuriem ar RTU jau iepriekš bija noslēgti nomas līgumi.

Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka nomas līgums ir tika sagatavots un parakstīts steidzamā kārtā. Kaut gan ministrijā bija iesniegti vairāki konkrētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas piedāvājumi, izskatīšanai atbildīgajā komisijā tika nodots tikai SIA "Studentu Centrs" piedāvājums. Tādējādi IZM amatpersonas rīkojušās nekonsekventi, pieļaujot atšķirīgu attieksmi pret dažādiem pretendentiem, kas, savukārt, apstiprina amatpersonu ļaunprātīgu darbību mērķtiecīgumu.[i] 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

[ii] 319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība

(1) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm radīts būtisks kaitējums, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja valsts amatpersonai bijis mantkārīgs nolūks, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.