Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB atgādina valsts amatpersonām par administratīvā resursa izmantošanas aizliegumu

27. Augusts, 2014.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) vērš uzmanību, ka visām valsts amatpersonām, īpaši tām, kas vienlaikus ir arī Saeimas deputātu kandidāti, ir jāievēro administratīvo resursu izmantošanas ierobežojumus

KNAB informē valsts amatpersonas, ka par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas plānošanai un organizēšanai tiks uzskatīti gadījumi, kad:
1) valsts un pašvaldības institūciju un kapitālsabiedrības kustamu un nekustamu mantu nodod personai bezatlīdzības lietošanā vai par acīmredzami pazeminātu cenu, un šī manta tiek izmantota  priekšvēlēšanu aģitācijas plānošanai, organizēšanai, veidošanai vai izvietošanai, izņemot Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma VI.nodaļā noteikto;       kz_s.jpg - 37.71 KB     

2) valsts un pašvaldības institūciju un kapitālsabiedrības darbinieki papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem (vai nepildot tos) darba laikā vai pēc tā,  par valsts vai pašvaldības institūcijas vai kapitālsabiedrības maksātu atlīdzību veic darbības, kas nav saistītas ar tiešo amata pienākumu pildīšanu, bet ar politiskās partijas priekšvēlēšanu aģitācijas plānošanu, organizēšanu, veidošanu vai izvietošanu;

3) valsts un pašvaldības institūcijas un kapitālsabiedrības izmanto savus resursus pakalpojumu sniegšanai bez maksas vai par acīmredzami zemāku cenu aģitācijas veicējiem, lai tie veiktu  priekšvēlēšanu aģitācijas plānošanu, organizēšanu, veidošanu vai izvietošanu.
Piemēram, par administratīvo resursu izmantošanu tiks uzskatīta:
- datoru, kopētāju, skaneru, vai citu biroja tehnikas vai sakaru līdzekļu izmantošana (piemēram,  interneta, telekomunikāciju sakaru u.c.), ja to izmantošana būs saistīta ar priekšvēlēšanu aģitācijas organizēšanu, veidošanu un izvietošanu;
- jebkāda valsts un pašvaldības institūcijas vai kapitālsabiedrības darbinieku  iesaiste darbībās, kam nav saistības ar attiecīgās institūcijas veicamajiem uzdevumiem, bet ar kurām tiks nodrošināta šo darbinieku  tieša  vai pastarpināta līdzdalība kādas noteiktas politiskās partijas vai tās deputāta kandidāta reklamēšanā vai ja šo personu darbība tiks izmantota priekšvēlēšanu aģitācijas organizēšanai, veidošanai un izvietošanai.

4) par administratīvo resursu prettiesisku izmantošanu tiks uzskatīta situācija, ja vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanām jebkura valsts un pašvaldības institūcijas un kapitālsabiedrības izdotajā preses izdevumā tiks  ievietota intervija:
a)    ar deputātu kandidātiem;
b)    politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītajiem kandidātiem Ministru prezidenta vai ministra amatam,
c)    kā arī ievietos tāds raksts, kurā norādīts, ka tajos pieminētā persona ir:
d)    deputāta kandidāts;
e)    politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītais Ministru prezidenta vai ministra amata kandidāts;

5) par administratīvo resursu prettiesisku izmantošanu tiks uzskatīta situācija, ja 30 dienu periodā pirms vēlēšanām tiks veikta valsts un pašvaldības institūciju un kapitālsabiedrību jebkura reklamēšana par samaksu (no minēto institūciju finanšu līdzekļiem), ja attiecīgā reklāma saturiski būs saistīta ar:
a)    deputāta kandidāta,
b)    Ministru prezidenta amata kandidāta,
c)    ministra amata kandidāta,
d)    ar partiju saistītas personas atspoguļojumu vai šāda kandidāta vai personas darbības atspoguļojumu.

Visa informācija par priekšvēlēšanu aģitācijas noteikumiem un partiju finanšu normām atrodama KNAB mājas lapā, sadaļā „Partiju finanses”.

Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma piemērošanas vadlīnijas atbilstoši KNAB kompetencei pieejamas šeit.

KNAB aicina iedzīvotājus gadījumos, kad tiek pamanītas pazīmes par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas mērķiem (piemēram, autotransporta vai cita tehniskā aprīkojuma, vai darbinieku izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijas organizēšanai vai izplatīšanai utml.),  vērsties KNAB, zvanot pa bezmaksas tālruni  8000 20 70 vai rakstot (t.sk., sūtot fotogrāfijas un video) uz e-pastu knab@knab.gov.lv.