Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem 2005.gadā

26. Marts, 2007.

Pabeidzot pārbaudes saistībā ar politisko partiju iesniegtajām finansiālās darbības deklarācijām par 2005.gadu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sniedz pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai. Par deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu un likuma prasību neievērošanu pie administratīvās atbildības ir sauktas 20 partijas, bet par KNAB likumīgo prasību neizpildīšanu 5 partiju vadītājiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli un nosūtīti izskatīšanai tiesā.

Nodrošinot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās ikgadējās finansiālās darbības deklarāciju, zvērināta revidenta atzinuma un gada pārskata iesniegšanas kārtības kontroli, par likumā minēto dokumentu savlaicīgu neiesniegšanu pie administratīvās atbildības sauktas 17 partijas, kopumā uzliekot naudas sodus 2 775 latu apmērā:

  • "Latgales Gaisma", Sporta un veselības partija, "Latvijas Kalve", Latvijas Jaunatnes partija - 300 latu,
  • Republikāņu partija, "Mēs - Olainei", Latviešu partija - 275 lati,
  • Zemgales partija, "Mūsu Latvijai", "Mēs savam novadam" - 250 latu,
  • Krievu partija, "Reformu Savienība", Latviešu Zemnieku savienība, "Sociāldemokrātu savienība - SDS", "Par brīvību, sociālo taisnību un vienlīdzību", "Savienība Latgales sirds", Vislatvijas partija "21.gadsimts" - mutvārdu aizrādījums.

Veicot ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju un gada pārskatu pārbaudi, par likuma prasību neievērošanu pie administratīvās atbildības ir sauktas 5 partijas, kopumā uzliekot naudas sodus 1 350 latu apmērā:

  • par nepatiesu ziņu sniegšanu deklarācijā un par neatļauta dāvinājuma pieņemšanu - "Dzimtene" (500 latu),
  • par nepatiesu ziņu sniegšanu deklarācijā un par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu - apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK (250 latu), "Jaunais Laiks" (250 latu), Krievu partija (250 latu),
  • par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu - Sporta un veselības partija (100 latu).

KNAB uzliktos naudas sodus līdz šim samaksājušas Krievu partija, "Mūsu Latvijai" un apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK.

Savukārt par KNAB amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu, proti, par grāmatvedības uzskaites dokumentu un reģistru neiesniegšanu sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli un nosūtīti izskatīšanai tiesā - "Dzimtene" (vadītājs - V.Kalnbērzs) un Latvijas Jaunatnes partijas (J.Kuzins) vadītājiem jau uzlikti naudas sodi attiecīgi 150 un 100 latu, bet attiecībā uz "Sociāldemokrātu savienība - SDS" (V.Reinholds), "Savienība Latgales sirds" (E.Jurkāns) un Konservatīvās partijas (M.Romanovska) vadītājiem protokoli tiesā vēl nav izskatīti.

Pabeigt pārbaudes nav iespējams par "Bauskas rajona Nacionālās apvienība", "Sociāldemokrātu savienība - SDS" un "Savienība Latgales sirds" finansiālo darbību 2005.gadā, jo partijas joprojām nav iesniegušas grāmatvedības dokumentus KNAB.

No 75 politiskajām organizācijām, kurām bija pienākums iesniegt ikgadējo finansiālās darbības deklarācijas par 2005.gadu, likumā noteikto prasību nav izpildījušas 14 partijas un nav iespējams arī veikt pārbaudes par to finansiālo darbību: Brīvības partija, Jaunā Kristīgā partija, Latvijas Nacionālā reformu partija, Nacionālā savienība "Namejs", "Latvijas Brīvībai", "Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)", Progresīvā centriskā partija (visas - likvidētas 2005. vai 2006.gadā), Latvijas Apvienotā Republikāņu partija, "Saimnieks", Sociāldemokrātiskā sieviešu organizācija, "Tautas kopa "Brīvība"" (visas - ar tiesas lēmumu darbība apturēta un nav arī vadības institūcijas), Sporta partija (ar tiesas lēmumu darbība apturēta), "Darba partijas (DP,) Kristīgi demokrātiskās savienības (KDS), Latvijas Zaļās partijas (LZP) apvienība" un "Latvijas Kalve" (abām - nav vadības institūcijas).