Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB sauc pie administratīvās atbildības Latgales amatniecības meistaru skolas amatpersonu

20. Aprīlis, 2005.

Par likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (likums) valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) saucis pie administratīvās atbildības un sodījis ar naudas sodu 50 latu apmērā Latgales amatniecības meistaru skolas direktori.

Pārbaudes rezultātā KNAB konstatēja, ka Latgales amatniecības meistaru skolas direktore, būdama valsts amatpersona pārkāpusi likuma prasības un savienojusi amatu ar SIA "Eirolatgale" padomes locekļa amatu un Bērzgales pagasta padomes deputātes amatu.

Izvērtējot Latgales Amatniecības meistaru skolas direktores darbības atbilstību likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normām, konstatēts, ka viņa nav ievērojusi likuma 7.panta piektajā daļā noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus, jo kopš 2004.gada 12.februāra savu valsts amatpersonas amatu savienojusi ar padomes locekļa amatu privātā kapitālsabiedrībā, savukārt, ieņemot Bērzgales pagasta padomes deputāta amatu, nav saņēmusi tās valsts amatpersonas vai koleģiālas institūcijas (Izglītības un zinātnes ministrijas) rakstveida atļauju, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu, Latgales amatniecības meistaru skolas direktore savu valsts amatpersonas amatu var savienot tikai ar amatu, kuru viņa ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, pedagoga, zinātnieka, ārsta un radošo darbu, kā arī citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošanas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.