Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

KNAB lūdz uzlikt naudas sodu Latvijas Demokrātiskajai partijai

21. Maijs, 2004.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nosūtījis uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu administratīvā pārkāpuma lietu naudas soda uzlikšanai sakarā ar to, ka politiskā organizācija "Latvijas Demokrātiskā partija" (LDP) nav izpildījusi KNAB prasības novērst 2002.gada finansiālās darbības deklarācijās pārbaudē konstatētos pārkāpumus un pārskaitīt līdz 2004.gada 22.martam pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu saņemtos ziedojumus Ls 11 600 apmērā.

Veicot politiskās organizācijas "Latvijas Demokrātiskā partija" 2002.gada ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas un saņemto ziedojumu likumības pārbaudi, KNAB konstatēja, ka LDP no 2002.gada 15.janvāra līdz 2002.gada 17.jūnijam ir saņēmusi ziedojumus Ls 11 600 latu apmērā, kuri saskaņā ar kases ieņēmumu orderiem bija iemaksāti partijas kasē, nevis bankas kontā. Tas ir pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 6.panta (redakcija spēkā līdz 2002.gada 26.jūnijam) prasībām, kas nosaka, ka "visi finanšu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi) bija tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā".

Atbilstoši konstatētajiem pārkāpumiem KNAB uzdeva LDP līdz 2004.gada 22.martam pārskaitīt ziedojumu summu 11 600 latu apmērā Finanšu ministrijas norādītajā kontā. Sakarā ar prasības neizpildīšanu KNAB atkārtoti brīdināja LDP un lūdza pārskaitīt pretlikumīgi saņemtos finanšu līdzekļus līdz 2004.gada 17.maijam. Līdz norādītajam termiņam LDP tos nav pārskaitījusi.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175.2pantu par kontroles funkcijas realizējošo valsts institūciju likumīgo prasību savlaicīgu neizpildīšanu tiesa var uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem. Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 13.pantam KNAB veic kontroli un uzraudzību par politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildi.