Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Trauksmes cēlēja ziņojums Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Neiecietība pret korupciju un ziņošana par to – sociālais standarts tiesiskā valstī

19. Janvāris, 2012.

Ar korupciju saistītu noziedzīgu nodarījumu atklāšana ir sabiedrības kopīgais uzdevums, un KNAB kā pretkorupcijas iestāde nodrošina aizsardzību tām personām, kas sniedz informāciju vai liecina par koruptīviem nodarījumiem. Lai arī visi mūsdienu informācijas izplatīšanas līdzekļi, piemēram, interneta portāli, nav reģistrēti likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" noteiktajā kārtībā un viņiem nav saistoši šā likuma noteikumi vākt, sagatavot un izplatīt informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, KNAB aicina žurnālistus, viedokļu līderus un citas personas atbildīgi izturēties pret informāciju, kas ir nonākusi viņu rīcībā un neizplatīt ziņas, kas grauj Latvijas valsts tiesisko sistēmu.

Korupcija ir latents jeb slēpts noziegums, kas visbiežāk sabiedrībai paliek nezināms, ja abas ieinteresētās puses ir apmierinātas ar „darījuma” rezultātu un ir ieinteresētas neizpaust informāciju par to. Tāpēc arī no ikvienas personas ir atkarīgs, cik negodprātīgas amatpersonas strādā publiskajā sektorā un kāda būs sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei kopumā.

Tiesībsargājošo iestāžu informēšana par negodprātīgu amatpersonu rīcību ir katra iedzīvotāja pienākums, un tiesiskā valstī šādai rīcībai ir jākļūst par sociālo standartu. Ceļā uz tiesisku valsti, kurā korupcija ir apkaunojoša rīcība, sabiedrībā ir svarīgi stiprināt neiecietību pret korupciju un gatavību atklāt un ziņot par negodprātīgām amatpersonām.

Savukārt atsevišķu personu publiska vēršanās pret informācijas sniedzējiem un iespējamā nozieguma atklāšanu degradē tiesisko vidi un tikai veicina sabiedrības toleranci pret korupcijas izpausmēm un arī nesodāmības sajūtu.

Katra iedzīvotāja, tai skaitā amatpersonas gatavība sniegt viņa rīcībā esošo informāciju tiesībsargājošajām iestādēm ir izšķiroša korupcijas izplatības mazināšanā un ierobežošanā, jo sabiedrības tolerance pret korupcijas izpausmēm veicina nesodāmības sajūtu negodprātīgām amatpersonām, savukārt sabiedrības kontrole un aktīva iesaistīšanās mazina koruptīvas rīcības iespējas valsts pārvaldē.

KNAB kā pretkorupcijas iestāde pēc iesniedzēja lūguma nodrošina anonimitāti tām personām, kas sniedz informāciju par iespējamiem koruptīviem nodarījumiem. Savukārt jau kriminālprocesa ietvaros Ģenerālprokurors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par speciālās procesuālās aizsardzības noteikšanu cietušajiem, lieciniekiem un citām personām, kas liecina vai liecinājušas par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem, ja tam ir pamats likumā noteiktajos gadījumos. Lietas, kurās liecina aizsargājamās personas, izskata slēgtās tiesas sēdēs.

Lai persona izšķirtos liecināt, svarīgs ir valsts atbalsts, tāpēc sabiedrībai ir svarīgi apzināties, ka kriminālprocesā liecinošajām personām garantē procesuālu viņu pašu un tuvinieku fizisko un likumisko interešu aizsardzību.

KNAB aicina žurnālistus un citas personas, publiskojot informāciju par tiesās izskatāmajiem kriminālprocesiem un tajos iesaistītajām personām, neradīt negatīvu psiholoģisko barjeru un nenoniecināt ziņotāju nozīmīgo lomu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, piemēram, slepkavību, korupcijas, kontrabandas, narkotiku tirdzniecības, atklāšanā.