Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

Rīt Saeimā izskatāmie grozījumi Krimināllikumā novērstu būtiskus trūkumus kukuļošanas atklāšanā publiskajā sektorā un ļautu Latvijai iekļauties attīstīto valstu saimē

12. Decembris, 2012.

Saeimā 13.decembrī galīgajā lasījumā izskatīs nozīmīgus grozījumus Krimināllikumā, kas uzlabotu Latvijas spējas apkarot korupciju un izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus. Krimināllikuma grozījumi ir nepieciešami, lai Latvija nākotnē varētu pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Pretkorupcijas konvencijai, ļaujot Latvijai iekļauties attīstīto valstu saimē un radot uzticību starptautisko investīciju piesaistei.

Viens no Krimināllikuma grozījumiem novērsīs nepilnības attiecībā uz nevienlīdzīgu pieeju saistībā ar atbildību par kukuļu jeb labumu prettiesisku piedāvāšanu un nodošanu privātajā un publiskajā sektorā. Šobrīd privātajā sektorā ir noteikta kriminālatbildība par uzpirkšanu, savukārt publiskajā sektorā – tikai par valsts amatpersonu piekukuļošanu. Savukārt Krimināllikuma grozījumi paredz noteikt atbildību par tādu valsts vai pašvaldību iestāžu darbinieku piekukuļošanu, kuri nav valsts amatpersonas. Vienlaikus tiek paredzēta iespēja atbrīvot no atbildības labumu devēju, ja labums pieprasīts vai izspiests vai ja labuma piedāvātājs vai devējs labprātīgi paziņo par notikušo un aktīvi veicina noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu (likums tiek papildināts ar jaunu 326.3 un 326.4 pantu).

KNAB uzsver, ka, pieņemot grozījumus, tiks nodrošināta vienlīdzīga pieeja atbildības noteikšanai par labumu prettiesisku piedāvāšanu un nodošanu, uzpirkšanu un piekukuļošanu, neatkarīgi no tā, kādām personām nodoti kukuļi vai labumi.

Vairākās KNAB izmeklētajās krimināllietās personām ir piemērota atbildība par prettiesisku labuma pieprasīšanu un pieņemšanu, bet nav bijis pamata vērtēt labuma devēja atbildību, jo šādas darbības līdz šim nav kriminalizētas un Krimināllikumā nav noteikta atbildība personām, kuras piedāvā vai nodod labumu valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri nav valsts amatpersonas.

Jāatzīmē, ka aicinājums Latvijai novērst nepilnības Krimināllikumā un panākt tā atbilstību starptautiskajām pretkorupcijas prasībām tika izteikts jau 2008. gadā, kad Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO) apstiprināja rekomendācijas Latvijai, lai panāktu Latvijas Krimināllikuma atbilstību Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijai.