Konsultāciju tālrunis 8000 20 70 Pirmdien - Piektdien no 8.30 līdz 17.00 Ziņot par pārkāpumu

Aktualitātes

No 2.maija stājušies spēkā jauni priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumi

2. Maijs, 2013.

Saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu no 2.maija ir noteikti jauni ierobežojumi attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu un administratīvo resursu izmantošanu.

No 2.maija līdz vēlēšanu dienai ir aizliegta aģitācijas materiālu izvietošana elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās un raidījumos. Šis aizliegums nav attiecināms uz gadījumiem, kad deputātu kandidāti izmantos likumā noteiktās tiesības uz valsts nodrošināto bezmaksas raidlaiku sabiedriskajā televīzijā vai piedalīsies priekšvēlēšanu raidījumos televīzijas programmās sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.

Papildus no 2.februāra noteiktajam aizliegumam izmantot administratīvos resursus priekšvēlēšanu aģitācijā no 2.maija ir aizliegta arī valsts un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību reklamēšana par samaksu, ja attiecīgā reklāma ir saturiski saistīta ar deputāta kandidāta, ar politisko partiju vai to apvienību saistītas personas vai viņu darbības atspoguļojumu.

No 2.maija valsts vai pašvaldību institūciju vai to kapitālsabiedrību izdotajos preses izdevumos ir aizliegts ievietot intervijas ar deputātu kandidātiem, kā arī rakstus, kuros norādīts, ka tajos pieminētā persona ir deputāta kandidāts.

Savukārt 31.maijā un vēlēšanu dienā 1.jūnijā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana būs aizliegta arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, preses izdevumos, internetā, kā arī telpās, kuras aģitācijas veicējiem var piešķirt valsts un pašvaldību institūcijas un to kapitālsabiedrības.

Pildot likumā noteikto pienākumu reklāmas pakalpojumu sniedzēji, politiskās partijas un ar tām nesaistītās personas līdz 2.maijam ir iesniegušas KNAB vairāk nekā 620 paziņojumus saistībā noslēgtajiem līgumiem par to priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu, uz kuriem ir noteikti apmēra ierobežojumi.

Likumā noteiktais priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu ierobežojuma apmērs, kuru pārkāpjot KNAB priekšniekam jāpieņem lēmums par turpmāko aģitācijas apturēšanu, trešajām personām ir 3000 latu – reklāmas izvietošanai, pasta pakalpojumiem un labdarības pasākumu finansēšanai, savukārt politiskajām partijām un to apvienībām atkarībā no iesniegto kandidātu sarakstu skaita – reklāmas izvietošanai un labdarības pasākumu finansēšanai.

KNAB apkopotā informācija liecina, ka līdz šim politiskās partijas un ar tām nesaistītās personas nav veikušas priekšvēlēšanu aģitāciju par summu, kas pārsniedz likumā noteikto pieļaujamo priekšvēlēšanu izdevumu apmēru.